Микола Григорович Стародубцев

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта

2000 р. – закінчив Харківський технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю виробництво електронних засобів.
2004 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, тема: «Операційний контроль формоутворення напівпровідникових пластин у виробництві приладів електронної техніки».
2014 р. – доцент кафедри технології автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР).

Навчальна робота

Лекційні курси: основи САПР, САПР ТП, ІБТ.

Наукова робота

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування.


Публікації та патенти

Видано 27 праць, з яких 5 - методичні вказівки. Серед них:

1. Стародубцев, Н.Г. Контроль товщини напівпровідникових пластин в процесі обробки / И.Ш. Невлюдов, Н.Г. Стародубцев // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - Запоріжжя. - 2005. - № 1 (13). - С. 40-44.

2. Стародубцев, Н.Г. Моніторинг проектування РЕЗ в рамках САПР / А.А. Андрусевич, Н.Г. Стародубцев // Радіотехніка: Всеукр. Міжвід. наук.-техн. СБ - Харків. - 2011. - Вип. 167. - С. 185 - 189.

3. Стародубцев, Н.Г. Моніторинг технологічного процесу складання і монтажу РЕЗ / А.А. Андрусевич, Н.Г. Стародубцев // Радіотехніка: Всеукр. Міжвід. наук.-техн. СБ - Харків. - 2012. - Вип. 169. - С. 349 - 353.

4. Стародубцев, Н.Г. Методика моделювання механічних процесів у конструкціях РЕЗ на основі кінцево-елементних моделей / А.А. Андрусевич, Н.Г. Стародубцев, В.В. Невлюдова // Технологія приладобудування. - Харків. - 2014. - № 1. - С. 36-38.