Ігор Шакирович Невлюдов

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, дійсний член Української технологічної академії
Ігор Шакирович Невлюдов

tapr@khture.kharkov.ua

Нагороди та премії

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Указом Президента України № 278/2013 від 16 травня 2013 року присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України; переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена у номінації «Завідувач кафедри»» (2000 р.); відзначений знаками: «Відмінник освіти України» (2001 р.), «За наукові досягнення» (2005 р.); обласна стипендія в галузі науки ім. Г.Ф. Проскури (2010 р.); має ще ряд знаків, медалей та інших урядових та відомчих нагород.

Громадська та міжнародна діяльність

Невлюдов І.Ш. член експертної ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній комісії, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, заступник голови комісії з радіотехніки, радіоелектронних апаратів і зв'язку Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, член науково-технічної ради державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку при НАН України.

Освіта

До вступу в аспірантуру 14 років працював у промисловості, обіймаючи інженерні та керівні посади.
1985 р. – доктор технічних наук.
З 1987 р. – професор кафедри технології та виробництва радіоапаратури.
На посаді завідувача кафедри ТАВР працює з 1995 року.

Навчальна робота

Брав участь у розробці стандартів освіти напрямків Електронні апарати і Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління. Проводить роботу з адаптації спеціальностей до європейських норм та стандартів освіти.
За безпосередньої участі І.Ш. Невлюдова було відкрито нові спеціальності та постійно проводиться робота з ліцензування та акредитації підготовки бакалаврів та магістрів існуючих спеціальностей.
Основні дисциплін, що читаються: технологія інформаційного забезпечення в технологічних системах, техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень, основи наукових досліджень та авторське право. Всі дисципліни мають повне методичне забезпечення.

Наукова робота

Невлюдов І.Ш. очолює наукову школу у галузі технології та автоматизації виробництва радіоелектронного приладобудування, у межах якої, під його керівництвом, було підготовлено та захищено 25 кандидатів та 4 доктори технічних наук. Тематика дисертаційних робіт присвячена розв’язанню найважливіших фундаментальних та прикладних науково-технічних проблем.
Під його керівництвом та за безпосередньої участі успішно виконуються наукові проекти за рахунок держбюджету (з 2002 року всього 9 проектів) та госпдоговірні роботи на замовлення промислових підприємств України. Результати робіт можна оцінити на рівні найкращих вітчизняних досягнень, а за деякими напрямками, зокрема, розробка МЕМС – технологій, результати перевершують показники світового рівня.
У 2014 році брав участь у створені циклу підручників, рекомендованих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Член двох спеціалізованих рад з присудження наукового ступеня доктора наук: 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.


Публікації та патенти

За результатами науково-дослідних робіт було опубліковано загалом 530 наукових праць, у тому числі отримано 12 патентів, 31 авторське свідоцтво. Він є автором (співавтором) 5 підручників, 22 навчальних посібників з грифом МОНУ, 7 монографій. Серед них:

  • Основи виробництва електронних засобів: Підручник. - Харків, ХНУРЕ, 2004, -592 с.
  • Невлюдов И.Ш., Семенец В.В., Джон Кратц, Палагин В.А. Технология межсоединений электронной аппаратуры: Учебник. - Харьков: «Компания СМИТ», 2005.- 432 с.
  • Невлюдов И.Ш., Андрусевич А.А. Омаров М.А. Визуальный мониторинг физико-химических процессов в производстве и эксплуатации электронной аппаратуры: Монография. - Харьков, Коллегиум, 2007. – 236 c.
  • Невлюдов И.Ш., Омаров М.А., Шостак Б.А. Программно-технические средства диагностики цифровых модулей систем управления технологическим оборудованием: Монография. - Х.: НТМТ, 2008. –216 с.
  • Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі: Навч. посібник. - Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2009. – 400 с.
  • Невлюдов И.Ш., Цымбал А.М., Милютина С.С. Интеллектуальное проектирование технологии роботизированной сборки: Монография. - Харьков: НТМТ, 2010.– 206 c.
  • Невлюдов І.Ш., Тимофєєв В.О., Гурін В.М, Євсєєв В.В., Мілютіна С.С. Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень: Підручник. - Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2012. – 268 с.
  • Невлюдов І.Ш., Андрусевич А.О., Євсєєв В.В., Мілютіна С.С. Основи САПР: технічна підготовка виробництва: Навч. посібник. - Київ-58, пр.. Космонавта Комарова, 1, 2014. – 360 с.