Артем Ігорович Бронніков

Асистент

Освіта

2010 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки зі спеціальності гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка.
2014р. – асистент кафедри ТАВР.

Навчальна робота

Лекційні курси: комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (КСУДО), системи адаптації роботів (САР).

Наукова робота

Наукові інтереси: робототехніка, автоматизація виробництва.


Публікації та патенти

18 публікацій. Серед них:

  1. Бронников А.И. Моделирование рабочего пространства и сенсорных систем робота // Системи обробки інформації, Харків. – 2012. – Вип. 9 (107), том 1, С. 10 -14.
  2. Цымбал А.М., Бронников А.И. Моделирование адаптивного принятия решений в ИСУ роботом // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород. – 2013. – №4, С. 173-176. (45). /29/.     
  3. Цимбал О.М., Бронніков А.І., Куценко О.І., Шеін Є.С. Концепція інтелектуальних виробничих агентів та особливості її реалізації / Восточно-Европейский журнал передовых технологий, Харьков, 2014, № 1/2 (67), С. 9 - 13. (46). /30/.
  4. Tsymbal A. Decision Making in Robotics and Adaptive Tasks / A Tsymbal, A. Bronnikov// Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2012). – Kharkov, September 2012.