Анатолій Мефодійович Сінотін

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Анатолій Мефодійович Сінотін

+38 (057) 702 14 86

anatolii.sinotin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-0205-7572

Освіта

1964 р. – гірничий інженер-механік, Харківський інститут гірничого машинобудування автоматики та обчислювальної техніки.
1983 р. – доцент кафедри конструкцій і механізмів радіоелектронної апаратури.
2009 р. – доктор технічних наук, наукова спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт.

Навчальна робота

Лекційні курси: технічна механіка, мехатроніка, прикладна механіка та основи конструювання.

Наукова робота

Проектування одноблокових радіоелектронних пристроїв із заданим тепловим режимом.
Член спецради – Д.64.052.02.


Публікації та патенти

Всього опубліковано 113 науково-методичних праць, 1 монографія, 1 патент, 3 авторських свідоцтва. Серед них останні:

  1. Синотин А.М., Колосникова Т.А. Исследование начала регулярного теплового режима в анизотропных телах // Системи управління, навігації та зв’язку. Вип. 1 (17). – Київ, 2011. – с. 132 – 134
  2. Синотин А.М., Колосникова Т.А. Метод расчета коэффициента формы одноблочных радиоэлектронных аппаратов // Системи обробки інформації. Вип. 4 (94). – Харків, 2011. – с. 71 – 73
  3. Синотин А.М., Меняйло А.Д., Колесникова А.Т. Стереотаксический манипулятор // Россия, «Экономика, наука, производство» 2013, №26, С. 166-168.
  4. Процедура коррекции цветового баланса в цифровых изображений в цветовом пространстве. Збірник наукових праць ХУПС – Харків, 2014. – с. 122 – 124
  5. Синотин А.М. / Исследование точности методов регулярного теплового режима при расчете температурных полей нагретых зон РЭА // Системи обробки інформації. – Вип. 3 (140). – Харьков, 2016. – С. 100 – 102.