Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін

кафедри технології та автоматизації виробництв радіоелектронних і електронно-обчислювальних засобів

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Ступінь бакалавра

Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Цикл 1

Автоматизація бізнес-процесів

Технологія виробництва ЕЗ

Комп’ютерно-інтегровані технології та Інтернет технології на виробництві

Технологія організації та адміністрування промислових обчислювальних мереж

Проектування мікроконтролерних систем

Інформаційні системи автоматизованих виробництв

Технологія розробки програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем

Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення АСУ ТП

Гнучкі комп’ютеризовані робототехнічні системи та технології їх програмування

Цикл 2

Моделювання бізнес-процесів

Технологія складання та монтажу

Автоматизація проектування технологічних процесів

Обладнання промислових мереж

Мікроконтролери у виробництві

Автоматизовані системи на виробництві

Програмні засоби інтегрованих систем у виробництві

Промислові мережі та компоненти у виробництві

Гнучкі комп’ютеризовані виробничі комплекси

 

Освітня програма «Системна інженерія»

Матеріали мехатронних пристроїв

Технології та конструкції роботів

Інформаційні процеси у роботизованому виробництві

Інтернет-програмування

Високі технології виробництва та інтелектуальні роботи

Системи адаптації роботів

Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення РТС

Системи з числовим програмним керуванням

Матеріали комп’ютеризованих та роботизованих систем

Проектування мікроконтролерних систем

Основи САПР РТС

Мехатронні пристрої роботизованих систем

Конструкції роботів

 

Ступінь магістра 

Спеціалізація «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Цикл 1

Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами

Технології компонентів оптичних інфокомунікаційних систем

Оптоелектронні пристрої автоматизованих технологічних систем

Виробнича логістика

Методи оптимізації виробництва

Цикл 2

Автоматизації проектування технологічних процесів

Технологічне обладнання з ЧПК

Монтаж та експлуатація систем автоматизації

Обладнання промислових мереж

Мікроконтролери у виробництві

 

Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Цикл 1

Банківські інтегровані системи і технології

Засоби автоматизації платіжних операцій

Технологія організації баз даних та знань

Інфокомунікаційні технології в комп’ютерно-інтегрованих системах

Технології комп’ютерно-інтегрованого виробництва

Цикл 2

Високі технології виробництва

Програмні засоби комп’ютерно-інтегрованих систем

Інформаційні процеси у роботизованому виробництві

Гнучкі комп’ютеризовані виробничі комплекси

Розподілені інтегровані виробничі системи

 

Спеціалізація «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»

Цикл 1

Засоби зв’язку комп’ютеризовних систем

Системи розпізнавання образів

Нейротехнології та нейрокомп’ютерні інформації

Програмування промислових контролерів

Високі технології та інтелектуальні роботи

Моделі та методи адаптації РТС

Цикл 2

Проектування програмних засобів РТС

Криптографічні методи захисту інформації

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень РТС

Теорія складних агрегатних систем

Програмування для ОС реального часу

Спеціальні розділи теорії автоматичного управління

 

Ступінь PhD

Сучасні компоненти та автоматизація проектування технології мікросистемної техніки

Технології інформаційного забезпечення технологічних систем

Сучасні методи автоматичного управління технологічними процесамии

Автоматизовані системи управління рухомими роботизованими об’єктами

Технічні засоби автоматизації інтелектуального виробництва

Моделі і засоби адаптації роботизованих систем

 

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Ступінь бакалавра

Освітня програма «Радіоелектронні апарати»

Інформаційні технології та технології Інтернету

Технічні засоби БС та їх експлуатація

Механізми та пристрої БС

Обслуговування та ремонт технічних засобів БС

Технології формоутворення

САПР РЕА

Технології організації промислових мереж

Гнучкі комп’ютеризовані виробничі системи

Промислові мережі та компоненти

Теоретичні основи систем автоматизованого проектування

Інтеграційні технології банківських систем

 

Ступінь магістра

Спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Цикл 1

Технічні засоби автоматизації інтелектуальних виробництв

Промислові мережі та компоненти

Матеріали мікросистемної техніки

Керування виробничими процесами

Проектування мікросистемної техніки

Цикл 2

Діагностика та надійність виробничих систем

Автоматизація проектування технологічних процесів

Програмування промислових контролерів

Високі технології

Засоби зв’язку комп’ютеризованих систем

зберегти цю сторінку в PDF