Про кафедру

Науковий напрямок кафедри – розробка та впровадження прогресивних інформаційних, ресурсозберігаючих та екологічно-безпечних технологій. В рамках даного напряму кафедрою проводяться дослідження з питань:

  • високі технології та автоматизація виробництва в радіоелектронному приладобудуванні;
  • інтелектуальні технологічні процеси та виробництва;
  • мікросистемна техніка та технології;
  • діагностика в технології радіоелектронного приладобудування;
  • - дослідження та випробування матеріалів, компонентів для радіоелектронного приладобудування;
  • гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехнічні комплекси;
  • робототехніка та мехатроніка;
  • технологія волоконно-оптичних систем передачі інформації та автоматизація контролю компонентів;
  • системи автоматизованого проектування технологічного призначення (технологічних процесів, баз даних, інформаційно-пошукових систем).

На базі кафедри ТАВР засноване й активно функціонує студентське конструкторсько-технологічне бюро з робототехніки та мехатроніки, зусиллями якого створено декілька дослідних зразків мобільних роботів, які експонуються на виставках національного і міжнародного рівня.

При кафедрі працює проблемна науково-дослідна лабораторія «Мікроелектромеханічні та мікрооптоелетромеханічні системи» (ПНДЛ МЕМС та МОЕМС), основними завданнями якої є: проведення науково – дослідних робіт в галузі виготовлення компонентів МЕМС та МОЕМС; методів формування та контролю їх фізико – хімічних властивостей з метою підвищення якості та надійності мікросистемної техніки компонентів, перспективних систем зв’язку; сприяння удосконаленню навчального процесу на кафедрі ТАВР шляхом залучення студентів до виконання досліджень, що ведуться в ПНДЛ, використання їх результатів у навчальному процесі та при організації курсового та дипломного проектування.

зберегти цю сторінку в PDF