Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

Кафедру технології виробництва радіоапаратури (ТВР) створено у 1971 р., перейменовано на кафедру технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР) у 1991 р., відповідно до рішення Вченої ради університету (протокол №14 від 30.11.2016 р.) кафедру ТАВР перейменовано на кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (наказ № 700 від 05.12.2016 р.).

Контакти

кiм. 162-1

+38 (057) 702-14-86

d_tapr@nure.ua

vk.com

facebook.com

Невлюдов Ігор Шакирович

Зав. кафедри
Ігор Шакирович Невлюдов

доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Основні функції

Кафедра КІТАМ є навчально-науковим структурним підрозділом університету, який здійснює навчальну, методичну, організаційну та наукову діяльність. Проводить підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також виховну роботу серед студентів.

Кафедра є профілюючою (випускаючою) кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців:

Ступінь бакалавра:

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітня програма «Системна інженерія»

Спеціальність 172  – Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма «Радіоелектронні апарати»

 

Ступінь магістра:

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація:

«Автоматизоване управління технологічними процесами»

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

«Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика»

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології видобування нафти і газу»

Спеціальність   172 –- Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

 

Ступінь PhD:

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 171 – Електроніка