Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

Кафедру технології виробництва радіоапаратури (ТВР), утворену в 1971 р., перейменовано на кафедру технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР) у 1991 р.. Рішенням вченої ради університету (протокол №14 від 30.11.2016 р.) кафедру ТАВР перейменовано на кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (наказ № 700 від 05.12.2016 р.).

Контакти

кiм. 162-1

+38 (057) 702 14 86

d_tapr@nure.ua

Невлюдов Ігор Шакирович

Зав. кафедри
Ігор Шакирович Невлюдов

доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Основні функції

Кафедра КІТАМ є навчально-науковим структурним підрозділом університету, який здійснює навчальну, методичну, організаційну та наукову діяльність. Проводить підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також виховну роботу серед студентів.
Кафедра є профілюючою (випускаючою) кафедрою, яка здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців.

Ступінь бакалавра:

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • Освітня програма «Системна інженерія»

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

 • Освітня програма «Радіоелектронні апарати»

Ступінь магістра:

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація:

 • «Автоматизоване управління технологічними процесами»
 • «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»
 • «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»
 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика»
 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології видобування нафти і газу»

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація:

 • «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Ступінь PhD:

 • Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Спеціальність 171 – Електроніка