Кафедра технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР)

Кафедра технології виробництва радіоапаратури (ТВР), як самостійний підрозділ, була створена у 1971 році.
Перейменовано кафедру наказом ректора № 55 від 09.04.1991 р., на кафедру технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР).

Контакти

кiм. 162-1

+38 (057) 702 14 86

d_tapr@nure.ua

Невлюдов Ігор Шакирович

Зав. кафедри
Ігор Шакирович Невлюдов

доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Основні функції

Кафедра ТАВР є навчально-науковим структурним підрозділом університету, який здійснює навчальну, методичну, організаційну та наукову діяльність. Проводить підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також виховну роботу серед студентів.
Кафедра є профілюючою (випускаючою) кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців:

Ступінь бакалавра:

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  • Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
  • Освітня програма «Системна інженерія»

Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка

  • Освітня програма «Радіоелектронні апарати»

Ступінь магістра:

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація:

  • «Автоматизоване управління технологічними процесами»
  • «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»
  • «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»
  • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика»
  • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології видобування нафти і газу»

 Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація:

  • «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Ступінь PhD:

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 171 - Електроніка