Про факультет

Загальні відомості

Факультет створений в 1971 р., коли радіотехнічний факультет було розділено на два: радіотехнічний і конструювання радіоапаратури. У 1977 р. факультет було перейменовано у факультет конструювання радіо- та обчислювальної апаратури.

У 1999 р факультет отримує назву «Електронних апаратів» і починає підготовку за спеціальностями «Побутова електронна апаратура», «Виробництво електронних засобів», «Біотехнічні медичні апарати і системи», «Технології та засоби телекомунікацій».

З 2007 р факультет починає готувати фахівців за новими напрямами – «Радіоелектронні апарати» і «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

З 2010 р. майбутні спеціалісти та магістри оволодівають такими спеціальностями: «Радіоелектронні апарати та засоби», «Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв», «Інтелектуальні технології мікро системної радіоелектронної техніки» (напрям «Радіоелектронні апарати),«Автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» («Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).

У 2011 р. у зв’язку з підготовкою студентів за новими спеціальностями, напрямами наукових досліджень кафедр, створеними на кафедрах навчальними лабораторіями, факультет електронних апаратів був перейменований у факультет автоматики та комп’ютеризованих технологій (АКТ).

У 2012 р. факультет АКТ починає готувати фахівців за напрямом підготовки «Системна інженерія».

З 2016 року спеціальності 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 6.050201 – «Системна інженерія» об’єднані в спеціальність 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», що включає в себе дві освітні програми: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і «Системна інженерія».

Спеціальність 6.050902 – «Радіоелектронні апарати» стала частиною спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма «Радіоелектронні апарати»).

На факультеті створені студентські конструкторські бюро – «NURE Robotics» (кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматики та мехатроніки) і «Конструктор» (кафедра інженерії вбудованих систем управління), навчально-виробничі центри «Хартрон-Енерго» і «Аскон».

Факультет налічує 93 викладача і співробітника (42 кандидати наук і доцентів, 12 докторів наук, професорів) і 782 студента.

Факультет об’єднує 4 кафедри: кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (завідувач д.т.н., проф. Невлюдов І.Ш.), кафедра інженерії вбудованих систем управління (в.о. завідувача д.т.н., проф. Панченко А.Ю.), фізики (в.о. завідувача каф. к.т.н., доц. Коваленко О.М.), охорони праці (в.о. завідувача каф. ст. ін. Стиценко Т .Е.).

Наука і міжнародне співробітництво

До науковими напрямками факультету належать:

 • високі технології і автоматизація виробництва в радіоелектронному приладобудуванні;
 • інтелектуальні технологічні процеси і виробництва;
 • мікросистемна техніка і технології;
 • діагностика в технології радіоелектронного приладобудування;
 • дослідження і випробування матеріалів, компонентів для радіоелектронного приладобудування;
 • гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехнічні комплекси;
 • робототехніка і мехатроніка;
 • технологія волоконно-оптичних систем передачі інформації і автоматизація контролю компонентів;
 • системи автоматизованого проектування технологічного призначення (технологічних процесів, баз даних, інформаційно-пошукових систем);
 • методи і засоби створення інтелектуальної апаратури на базі мікроконтролерів,
 • первинні перетворювачі і електронні апарати на їх основі,
 • програмно-апаратні інтерфейси управління електронними апаратами через інформаційно-комунікаційні мережі,
 • системи озвучення,
 • віртуальні діагностики електронних апаратів,
 • промислові логічні контролери.
 • термографія і теплової неруйнівного контролю;
 • резонансні кристали з малих магніто-діелектричних сфер у зовнішній електродинамічної середовищі;
 • кавитационні теплогенератори;
 • розробка та оптимізація технічних засобів захисту людини від впливу електромагнітних випромінювань;
 • дослідження сучасних технологій захисту навколишнього середовища;
 • проблема зниження акустичного шуму і вібрації при виробництві та експлуатації радіоелектронних засобів.

Кафедри факультету плідно співпрацюють з міжнародними та національними навчальними закладами, підприємствами і фірмами, серед яких Робінзон коледж Кембриджського університету (Велика Британія), EchoStar (США), Jabil (США), Phoenix Contact (Німеччина), Siemens PLM Software (Німеччина), LG Electronics Wroclaw (Польща), InterMeсh, Мінськ (Республіка Білорусь), Festo (Німеччина), UKRINTECH (Україна), Овен (Україна), НТУУ «ХПІ», НДТІП (Україна), ЗНТУ (Україна), Агротехніка (Україна), КрНУ (Україна), КК НАУ (Україна), НАУ (Україна).

зберегти цю сторінку в PDF