Юрій Іванович Нефьодов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки ( ХНУРЕ).
Юрій Іванович Нефьодов

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчив в 1965 році Харківський політехнічний інститут за спеціальністю математичні та лічильно -обчислювальні прилади та пристосування.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію. Отримав звання доцента в 1975 році.

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напряму підготовки КН. Лекційний курс – гідрогазодинаміка, для напряму підготовки АКІТ.

Наукова робота

Наукові інтереси – фізичні принципи кавітаційних теплогенераторів.

Наукові досягнення: розробив кавітационний теплогенератор великої потужності.


Публікації та патенти

Має більше 40 наукових робіт . Є співавтором багатьох методичних видань. Основні публікації:

  1. Нефедов Ю.И., Стороженко В.А., Поляков Л.А. Энергосберегающий генератор тепла. «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», 2010, № 7, – с. 8-12.
  2. Нефедов Ю.И., Стороженко В.А., Брагин С.С. Кавитационный энергосберегающий теплогенератор – гидротан. «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», 2011, № 5, – с.9-14.
  3. Нефедов Ю.І., Стороженко В.О. Гідрогазодинаміка. Навч. посібник для студентів напряму АКІТ. – Харків: ХНУРЕ, 2011.– с.72.
  4. Нефедов Ю.И., Одейчук А.Н. О токах смещения в конденсаторах. «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», 2005, № 2.- с.38-40.
  5. Нефедов Ю.И., Стороженко В.А., Брагин С.С.. Кавитационный гидроударный генератор тепла. «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит», 2012 (в редакции).