Володимир Олександрович Стороженко

Доктор технічних наук, професор кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки
Володимир Олександрович Стороженко

+38(057)702-13-45

volodymyr.storozhenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-7609-2955
Researcher ID: V-8806-2017
Scopus: 56728175800
ReseachGate
Google Scholar

Інші відомості

Захоплення: спілкування зі студентами, футбол, відпочинок на дачі.

Освіта

Закінчив факультет електроніки ХНУРЕ в 1969 р. (тоді – Харківський інститут радіоелектроніки) за спеціальністю промислова електроніка. Кандидатську дисертацію захистив у 1980 р., докторську – у 1994 р.

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напрямів підготовки БІКС, ПІ.

Наукова робота

Наукові інтереси – фізичні методи неруйнівного контролю якості матеріалів і виробів, а саме: тепловий метод контролю, термографія. У цій сфері є відомим фахівцем як в Україні, так і за межами (Росія, Франція, Канада, Німеччина, Угорщина).

Наукові та науково-технічні досягнення

Розробив теоретичні основи теплової дефектоскопії, які дозволяють вирішувати виробничі завдання з виявлення прихованих дефектів (порожнеч, тріщин, розшарувань) у різноманітних багатошарових композиційних структурах.
Запропонував принципи оптимізації процедури теплового контролю, які забезпечують підвищення достовірності результатів і чутливості до виявлення дефектів.

Нагороди та премії

Протягом останніх десяти років двічі був лауреатом обласних конкурсів «Вища освіта – кращі імена» – як декан, так і завідувач кафедрою.
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2005 р.), а також нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».


Публікації та патенти

Є автором понад 160 робіт: 2 монографій, 8 навчальних посібників (в співавторстві), 8 зарубіжних публікацій.
Основні публікації:

  1. Вавилов В.П., Волчек А.Д., Стороженко В.А. Неразрушающий контроль качества промышленной продукции активным тепловым методом. – Киев: «Техника». – 1988. – 127с.
  2. Стороженко В.А., Маслова В.А. Термография в диагностике и неразрушающем контроле. – Харьков: Компания СМИТ. – 2004. – 160 с.
  3. Стороженко В.А., Хорло Н.Ф., Мешков С.Н., Маслова В.А. Подходы к созданию стандартных образцов для теплового неразрушающего контроля/ «Техническая диагностика и неразрушающий контроль». Киев, №1, 2005, стр.21-25.
  4. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Маслова В.А. Тепловой контроль и диагностика энергетического оборудования/ «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», Киев, №1, 2006, стр. 33-37.
  5. Стороженко В.А., Малик С.Б. Применение термографии для контроля тепловых режимов печатных плат/ «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», Киев, № 1 , 2007, стр. 28-31.
  6. ФІЗИКА: Навч.-методичний посібник для студентів-заочників/Упоряд. Стороженко В.О., Кібець І.М., Рибалка А.І., Українець М.І. – Харків; ХНУРЕ, 2004. – 236 с.
  7. А.Д. Тевяшев, А.І. Рибалка А.І., І.М. Кібець, В.О. Стороженко. Елементарна фізика у прикладах та задачах: Навч. посібник для підготовчих відділень очної та заочної форм навчання. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 628 с. – Рос.мовою. ISBN 5-7763-2387-8.
  8. Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка: Навч. посібник/В.О. Стороженко, І.М. Кібець, А.І. Рибалка, Т.Б. Ткаченко. – Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 320с.
  9. Загальна фізика з прикладами і задачами. Ч.II. Електрика та магнетизм: Навч. посібник/І.М. Кібець, А.І. Рибалка, В.О. Стороженко. – Х.: Компанія СМІТ, 2009. – 424 с.
  10. Методичні вказівки до практичних занять з фізики (частина 2) для студентів усіх спеціальностей і форм навчання/Упоряд.: В.О. Стороженко, О.М. Коваленко, І.М. Кібець, С.Ф. Марченко та ін. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 140 с.