Олег Вадимович Вишнівецький

Асистент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олег Вадимович Вишнівецький

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Хобі: КВК, футбол, програмування.

Освіта

2003 р. – фізик, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет, спеціальність – фізика твердого тіла.
2010 р. – аспірантура без відриву від виробництва, кафедра фізики, Харківський національний університет радіоелектроніки.
2012 р. – підготував до захисту дисертаційну роботу «Аналіз сигналів на основі перетворень Вігнера та Чої-Вільямса у методах дистанційного радіозондування геокосмосу» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.03 – радіофізика.

Навчальна робота

Проводить практичні та лабораторні заняття з курсу фізики для студентів більшості напрямів підготовки університету.

Наукова робота

Наукові інтереси – нетрадиційні методи аналізу та обробки сигналів і процесів, методи дистанційного радіозондування геокосмосу.


Публікації та патенти

Має 16 наукових публікацій, зокрема 6 статей у провідних вітчизняних та закордонних журналах, а
саме:

  1. Вишнивецкий О. В., Кравченко В. Ф., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Преобразование Вигнера и атомарные функции в цифровой обработке сигналов // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2006. – Т. 11, №6 – С.26-38.
  2. Вишнивецкий О. В., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Анализ нелинейных волновых процессов при помощи преобразования Вигнера // Радиофизика и радиоастрономия. – 2007. – Т. 12, № 3 – С. 295-310.
  3. Вишнивецкий О. В., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Чои-Вильямс-анализ в цифровой обработке сигналов // Радиофизика и радиоастрономия. – 2007. – Т. 12, № 4 – С.410-432.
  4. Вишнивецкий О. В., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Вигнер-анализ модельных сигналов с особенностями // Радиофизика и радиоастрономия. – 2008. – Т. 13, № 2 – С. 195-209.
  5. Вишнивецкий О. В., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Чои-Вильямс-анализ нелинейных волновых процессов // Радиофизика и радиоастрономия. – 2009. – Т. 14, № 4 – С.293-303.