Світлана Борисівна Малик-Заморій

Кандидат технічних наук, асистент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Світлана Борисівна Малик-Заморій

+38 (057) 702 13 45

svitlana.malyk-zamorii@nure.ua

Освіта

У 2006 році закінчила факультет електронних апаратів ХНУРЕ за фахом – технології та засоби телекомунікацій.
У 2009 році під керівництвом проф.Стороженко В.А. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».

Навчальна робота

Проводить практичні та лабораторні заняття з курсу фізики для студентів більшості напрямів підготовки ХНУРЕ.

Наукова робота

Наукові інтереси – теплові методи неруйнівного контролю, термографична діагностика стану промислових об’єктів, обробка зображень температурних полів.


Публікації та патенти
  1. Методичні вказівки до ЛР з фізики (розділ «Оптика», «Атомна фізика», «Фізика твердого тіла») для студентів усіх спеціальностей і форм навчання/ Упоряд. В.О. Стороженко, В.В. Калінін, С.М. Мєшков, С.Б. Малик – Харків: ХНУРЕ, 2011. – с. 56.
  2. Малик С.Б.Повышение чувствительности тепловой дефектоскопии в условиях наличия излучательной помехи / С.Б. Малик, А.В. Мягкий, А.В. Стороженко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009.– №14 – с. 49–52.
  3. Малик С.Б. Информационные признаки и решающие правила для обработки результатов термографического контроля / В.А. Стороженко, С.Б. Малик, А.В. Мягкий // Методи та прилади контролю якості. – Івано-Франківськ, 2009. – №22. – с. 3–6.
  4. Малик С.Б. Статистический подход к выбору критерия дефектности узлов силовых агрегатов по результатам термографирования /С.Б. Малик // Прикладная радиоэлектроника.– Харків, 2008. – Т. 7. – №4. – с. 224–226.
  5. Малик С.Б. Применение термографии для контроля тепловых режимов печатных плат / В.А. Стороженко, С.Б. Малик // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – Київ, 2007. – №1. – с. 28–31.