Володимир Олександрович Стороженко

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Володимир Олександрович Стороженко

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Протягом останніх десяти років двічі був лауреатом обласних конкурсів «Вища освіта – кращі
імена», як декан, так і завідувач кафедри. Нагороджений Почесною грамотою Верховної
Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2005 р.), а також медаллю
Міносвіти «Відмінник освіти».

Інші відомості

Хобі: спілкування зі студентами, футбол, відпочинок на дачі.

Освіта

Закінчив факультет електроніки ХНУРЕ у 1969 р. (тоді – Харківський інститут радіоелектроніки) за
спеціальністю – промислова електроніка. Кандидатську дисертацію захистив у 1980 р., докторську
– у 1994 р.

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напрямів підготовки БІКС, ПІ.

Наукова робота

Наукові інтереси – фізичні методи неруйнівного контролю якості матеріалів та виробів, а саме – тепловий метод контролю, термографія. У цій галузі є відомим фахівцем як в Україні, так і за її межами (Росія, Франція, Канада, Німеччина, Угорщина та ін.).

Наукові та технічні досягнення: розробив теоретичні основи теплової дефектоскопії, що дозволяє розв’язувати виробничі завдання з виявлення прихованих дефектів (порожнин, тріщин, розшарувань) у різноманітних багатошарових композиційних структурах. 

Запропонував принципи оптимізації процедури теплового контролю, які забезпечують високий рівень достовірності результатів та чутливості до виявлення дефектів.


Публікації та патенти

Є автором більше ніж 160 робіт: 2 монографій, 8 навчальних посібників (у співавторстві), 8 закордонних публікацій. Основні публікації:

  • Вавилов В.П., Волчек А.Д., Стороженко В.А. Неразрушающий контроль качества промышленной продукции активным тепловым методом. – Киев: «Техника». – 1988. – 127с.
  • Стороженко В.А., Маслова В.А. Термография в диагностике и неразрушающем контроле. – Харьков: Компания СМИТ. – 2004. – 160 с.
  • Стороженко В.А., Хорло Н.Ф., Мешков С.Н., Маслова В.А. Подходы к созданию стандартных образцов для теплового неразрушающего контроля/ «Техническая диагностика и неразрушающий контроль». Киев, №1, 2005, стр.21-25.
  • Стороженко В.А., Мешков С.Н., Маслова В.А. Тепловой контроль и диагностика энергетического оборудования/ «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», Киев, №1, 2006, стр. 33-37.
  • Стороженко В.А., Малик С.Б. Применение термографии для контроля тепловых режимов печатных плат/ «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», Киев, № 1 , 2007, стр. 28-31.
  • ФІЗИКА: Навч.-методичний посібник для студентів-заочників/Упоряд. Стороженко В.О., Кібець І.М., Рибалка А.І., Українець М.І. – Харків; ХНУРЕ, 2004. – 236 с.
  • А.Д. Тевяшев, А.І. Рибалка А.І., І.М. Кібець, В.О. Стороженко. Елементарна фізика у прикладах та задачах: Навч. посібник для підготовчих відділень очної та заочної форм навчання. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 628 с. – Рос.мовою. ISBN 5-7763-2387-8.
  • Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка: Навч. посібник/В.О. Стороженко, І.М. Кібець, А.І. Рибалка, Т.Б. Ткаченко. – Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 320с.
  • Загальна фізика з прикладами і задачами. Ч.II. Електрика та магнетизм: Навч. посібник/І.М. Кібець, А.І. Рибалка, В.О. Стороженко. – Х.: Компанія СМІТ, 2009. – 424 с.
  • Методичні вказівки до практичних занять з фізики (частина 2) для студентів усіх спеціальностей і форм навчання/Упоряд.: В.О. Стороженко, О.М. Коваленко, І.М. Кібець, С.Ф. Марченко та ін. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 140 с.