Сергій Миколайович Мешков

Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Миколайович Мешков

+38 (057) 702-13-45

sergiy.meshkov@nure.ua

Інша інформація

Захоплення: історія, філософія, подорожі, дача, автомобіль.

Нагороди та премії

У 1987 р. був нагороджений медаллю та грамотою I ступеня ВДНГ України за прилад для діагностування занурювальних електродвигунів (нафтовидобувного обладнання).

Освіта

1974 р. – інженер-електронник, Харківський інститут радіоелектроніки, факультет електронних приладів, спеціальність – «Електронні прилади». Тема дипломної роботи – «Розрахунок дзеркальної оптичної системи для теплового дефектоскопа».
2002 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Тема дисертації: «Розвиток методу та вдосконалення пристроїв теплового контролю і діагностики об’єктів циліндричної форми».

1977 р. – науковий співробітник лабораторії електронної оптики кафедри загальної фізики ХПІ.
1980 р. – старший науковий співробітник лабораторії теплового неруйнівного контролю кафедри фізики ХІРЕ.
1996 р. – асистент кафедри фізики ХТУРЕ.
2001 р. – старший викладач кафедри фізики ХНУРЕ.
2010 р. – доцент кафедри фізики ХНУРЕ.

Учбова робота

Лекційний курс – фізика для напрямків підготовки КН, ВПС.

Наукова робота

Наукові інтереси: термографія, тепловий неруйнівний контроль матеріалів та промислових виробів.

Фахівець III (вищого) рівня з теплового методу контролю (III–IT за
міжнародною класифікацією ISO).

У складі НТЦ «Термоконтроль» брав участь у розробці унікального стенду для теплової дефектоскопії лопаток авіаційних двигунів СТКЛ-1, який демонстрували на Міжнародних авіакосмічних салонах (Ле-Бурже, Франция, 2004 р.; Фарнборо, Великобританія, 2004 р.; Чжухай, 2005 р., Московський авіасалон, Росія, 2005 р.), дістав високі оцінки фахівців та успішно конкурував із зарубіжними аналогами.

Брав участь у проектах щодо розробки систем теплового неруйнівного контролю для матеріалів і виробів авіакосмічної техніки (КБ “Південне”, Україна; ФДУП “Салют”, Москва, Росія).

Брав участь у термографічних дослідженнях нафтовидобувного обладнання у Татарії, енергетичного обладнання ТЕС у Жовтих Водах, на Зміївській ГРЕС,
Стахановському заводі феросплавів, Запорізькій АЕС, газоперекачувального обладнання ГПУ «Шебелинкагазвидобування».


Публікації та патенти

Автор понад 60 публікацій, у тому числі 52 наукових статей.
Основні публікації:

 1. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Маслова В.О. Приборы и методы контроля качества изделий космической техники // Радиотехника. Харьков: ХТУРЭ.– 1997. – № 103. – С.9–15.
 2. Мешков С.Н., Мельник С.И. О задаче оптимизации теплового неразрушающего контроля (АТНК) промышленной продукции // Радиоэлектроника и информатика. – Харьков: ХНУРЭ, 2001. – №2. – С.93–97.
 3. Мешков С.Н. Исследование влияния условий проведения теплового контроля на точность показаний ИК-радиометра // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ, 2002. – № 120. – С.149–154.
 4. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Гаптракипов А.А. Расчет оптимальных конструкционных параметров источников теплового возбуждения для активного теплового неразрушающего контроля // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – Киев – 2002. – № 4. – С.40– 41.
 5. Мешков С.Н., Гаптракипов А.А. Расчет и моделирование тепловых полей, создаваемых нагревателями для активного теплового неразрушающего контроля // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЭ, 2002. – № 129. – С.173–178.
 6. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Гаптракипов А.А. Теплофизическое моделирование процессов выявления дефекта в объектах цилиндрической формы при тепловом неразрушающем контроле (ТНК)// Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №4, 2004, С.37-40.
 7. С.Н. Мешков, В.А. Стороженко Применение ИК-технологий в нефтегазовом комплексе // Вестник национального технического университета "ХПИ", 44"2005, С 77-81.
 8. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Хорло Н.Ф., Маслова В.А. Подходы к созданию стандартных образцов для теплового неразрушающего контроля // Техническая диагностика и неразрушающий контроль, № 1, 2005, С.21 - 25
 9. Мешков С.М., Герасимович Н.М Термографування гідротехнічних споруд Дніпровської ГЕС. Частина 1. Внутрішне термографування // Гідроенергетика України, № 4, 2006 р., С.22-26.
 10. Мешков С.М., Герасимович Н.М. Термографування гідротехнічних споруд Дніпровської ГЕС. Частина 2. Зовнішне термографування // Гідроенергетика України, № 3, 2007 р., С.31-33.
 11. В.О. Стороженко, С.О. Саприкин, С.М. Мешков, Р.П.Орел Застосування термографії для діагностики технічного стану газоперекачувального обладнання // Методи та прилади контролю якості, 2007. №18, С.7-9.