Олена Миколаївна Коваленко

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Олена Миколаївна Коваленко

+38 (057) 702 13 45

olena.kovalenko@nure.ua

Інші відомості

Народилася: 20 листопада 1974 р.
Захоплення: подорожі, книги, фотографія, бісероплетіння.

Освіта

1996 р. – фізик, Харківський державний університет, фізичний факультет, спеціальність – фізика. Тема дипломної роботи – «Екситонні спектри потрійних сполук в системі у СsI-CuI».
1999 р. – аспірантура, кафедра фізичної оптики, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
2000 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. Тема дисертації: «Спектроскопія тонких плівок комплексних сполук на основі галогенідів міді та лужних металів».

2003 р. – асистент кафедри фізики ХНУРЕ.
2007 р. – доцент кафедри фізики ХНУРЕ.
З 2016 р. – в.о. зав. кафедрою фізики ХНУРЕ.
З 2017 р. – завідувач кафедри фізики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика для напрямків підготовки ТК, МСС, УІБ, РТ.

Наукова робота

Наукові інтереси: фізика тонких плівок, спектроскопічні дослідження багатокомпонентних сполук, екситонні спектри, нелінійна оптика.


Публікації та патенти

Автор понад 50 наукових робіт, включаючи 39 наукових статей.
Основні публікації:

  1. О.Н. Юнакова, В.К. Милославский, Е.Н. Коваленко, Е.В. Ксенофонтова. Спектры поглощения тонких пленок тройных соединений в системе RbI–PbI2//Физика низких температур, 2012, т. 38, № 10, c. 1191–1196
  2. O. N. Yunakova, V. K. Miloslavskii, E. N. Kovalenko. Exciton absorption spectrum of thin (KI)1-x(PbI2)x films. Functional Materials, 2013, V, 20, №1, p.59-63.
  3. O. N. Yunakova, V. K. Miloslavsky, E. N. Kovalenko. The Exciton Absorption Spectrum of KPbI3 Thin Films// Optics and Spectroscopy, 2014, Vol. 116, No.1, pp. 68–71.
  4. O.N. Yunakova, V. K. Miloslavskii, E. N. Kovalenko , V.V. Kovalenko. Influence of impurities on the absorption spectrum of thin Cs4PbI6// Functional Materials, 2014, V, 21, №3, p.313-317.
  5. О.Н. Юнакова, В.К. Милославский, Е.Н. Коваленко, В.В. Коваленко. Влияние структурных фазовых переходов на экситонный спектр поглощения тонких пленок CsPbCl3 // Физика низких температур, 2014, т. 40, № 8, c. 888–892
  6. N. Yunakova, V. K. Miloslavskii, E. N. Kovalenko , V.V. Kovalenko. Exciton absorption spectrum of Cs4PbCl6// Functional Materials, 2015, V, 22, №2, p.175-180.
  7. О.Н. Юнакова, В.К. Милославский, Е.Н. Коваленко, В.В. Коваленко. Спектр поглощения тонких пленок KPb2Cl5// Физика низких температур, 2015, т. 41, № 8, c.830–834.