Олександр Валерійович Мягкий

Асистент кафедри фізики, Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

2003 р. – фізик, астроном, Харківський Національний Університет ім В. Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра астрономії, спеціальність – фізик, астроном. Тема дипломної роботи «Застосування методу 12 елементів до каталогів слабких зірок».

2003 р. – інженер 3 категорії науково – дослідного інституту (НДІ) «Астрономії».
2004 р. – інженер 1 категорії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
2012 р. – асистент кафедри фізики, Харківського національного університету радіоелектроніки.

Наукова робота

Наукові інтереси: тепловий неруйнівний контроль богатошарових композиційних структур та трубопроводів. Боротьба з шумами та перешкодами в тепловому неруйнівному контролі.

Інша інформація

Народився: 6 червня 1980г.
Хобі: спорт (футбол), історія середньовіччя.


Публікації та патенти

Автор понад 15 наукових робіт. З них 10 наукових статей.
Основні публікації:

  1. Стороженко В.А., Малик С.Б., Мягкий А.В. Оптимизация режимов тепловой дефектоскопии на основе теплофизического моделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Прилади і методи неруйнівного контролю. – Харків: НТУ «ХПІ» – №48. – 2008. – С. 84-91.
  2. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Сапрыкин С.А., Мягкий А.В. Применение термографического метода контроля для определения содержания жидкой фазы в газопроводах. - Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості» м. Івано-Франківськ №22. – 2009. – С. 117
  3. Стороженко В.А., Малик С.Б, Мягкий А.В., Тихий В.Г. Оптимизация процедуры тепловой дефектоскопии сотовых конструкций - Київ, Країна. ТД и НК, №3, 2013, 31-35 с.
  4. В.А. Стороженко, O.В. Лазоренко, А. В. Мягкий. Обработка результатов тепловой дефектоскопии сотовых конструкций с целью пониже-ния уровня помех.// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 34 (1007). – С. 108–112.