Сергій Миколайович Мєшков

Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Миколайович Мєшков

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

У 1987 р. нагороджений медаллю та грамотою ВДНГ України за розробку радіометра ІІ-21П для теплової діагностики нафтодобувного обладнання.

Освіта

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки у 1974 р. за спеціальністю – електронні прилади. Захистив кандидатську дисертацію у 2004 році. Отримав звання доцента у 2011 році. Також є спеціалістом III рівня з теплового методу контролю (III-IT міжнародної класифікації ISO).

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напряму підготовки ЕПС, ОТ, БМІ.

Наукова робота

Наукові інтереси: тепловий неруйнівний контроль промислових об’єктів, теплова дефектоскопія, теплова томографія.


Публікації та патенти

Автор понад 60 публікацій. Основні публікації:

  1. Мешков С.Н., Гаптракипов А.А. Расчет и моделирование тепловых полей, создаваемых нагревателями для активного теплового не разрушающего контроля/Радиотехника, № 129, 2002, Харьков, ХНУРЭ, с. 173-178.
  2. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Гаптракипов А.А. Теплофизическое моделирование процессов выявления дефекта в объектах цилиндрической формы при тепловом неразрушающем контроле (ТНК)/ «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», Киев, №4, 2004, стр.37-40.
  3. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Маслова В.А. Тепловизионный контроль и диагностика энергетического оборудования/ Киев, «ТД и НК», № 1, 2006, стр. 33-37.
  4. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Малик С.Б. Опыт работы НТЦ «Термоконтроль» в области теплового неразрушающего контроля и термографии/ Сборник научных трудов 1-й межд.конф. «Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития» (МРФ-2008), г. Судак, 30 сентября – 3 октября 2008. – с.208-211.
  5. Стороженко В.А., Мешков С.Н., Орел Р.П., Малик С.Б. Термографическая диагностика газоперекачивающих агрегатов/ Материалы 16-й межд.конф. «Современные методы и средства неразрушающего контроля и диагностики», Ялта, 1-5 октября 2008.– с.126-128.