Світлана Борисівна Малик

Кандидат технічних наук, асистент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Світлана Борисівна Малик

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Освіта

У 2006 р. закінчила факультет електронних апаратів ХНУРЕ з спеціальністю – технології та засоби телекомунікацій. У 2009 році під керівництвом проф. Стороженка В.О. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Прилади та методи контролю та визначення складу речовин»

Навчальна робота

Проводить практичні та лабораторні заняття з курсу фізики для студентів більшості напрямів підготовки ХНУРЕ.

Наукова робота

Наукові інтереси – теплові методи неруйнівного контролю, термографічна діагностика стану промислових об’єктів, обробка зображень температурних полів.


Публікації та патенти

Має понад 20 наукових та методичних праць. Як один із співавторів подала заявку на отримання патенту. Основні публікації:

  1. Малик С.Б. Применение термографии для контроля тепловых режимов печатных плат / В.А. Стороженко, С.Б. Малик // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – Київ, 2007. – №1. – с. 28–31.
  2. Малик С.Б. Статистический подход к выбору критерия дефектности узлов силовых агрегатов по результатам термографирования /С.Б. Малик // Прикладная радиоэлектроника.– Харків, 2008. – Т. 7. – №4. – с. 224–226.
  3. Малик С.Б. Информационные признаки и решающие правила для обработки результатов термографического контроля / В.А. Стороженко, С.Б. Малик, А.В. Мягкий // Методи та прилади контролю якості. – Івано-Франківськ, 2009. – №22. – с. 3–6.
  4. Малик С.Б. Повышение чувствительности тепловой дефектоскопии в условиях наличия излучательной помехи / С.Б. Малик, А.В. Мягкий, А.В. Стороженко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009.– №14 – с. 49–52.
  5. Методичні вказівки до ЛР з фізики (розділ «Оптика», «Атомна фізика», «Фізика твердого тіла») для студентів усіх спеціальностей і форм навчання/ Упоряд. В.О. Стороженко, В.В. Калінін, С.М. Мєшков, С.Б. Малик – Харків: ХНУРЕ, 2011. – с. 56.