Олег Валерійович Лазоренко

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Олег Валерійович Лазоренко

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 11 травня 1970 р. Хобі: шахи, футбол, КВК, інтелектуальні ігри («Що? Де?
Коли?», «Брэйн-ринг»). Кандидат у майстри спорту з шахів з 1990 р. Чемпіон Харкова з шахів серед
чоловіків, 1995 р.

Освіта

1993 р. – радіофізик, Харківський державний університет, радіофізичний факультет, спеціальність – радіофізика та електроніка. Тема дипломної роботи – «Розробка елементів моделі нелінійних явищ у навколоземному середовищі, викликаних потужним радіовипромінюванням».

1996 р. – аспірантура, кафедра космічної радіофізики, Харківський державний університет.

1999 р. – кандидат фізико-математичних наук, Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03 – радіофізика. Тема дисертації: «Поширення надширокосмугових радіосигналів у навколоземному космічному просторі».

2007 р. – доцент кафедри фізики ХНУРЕ.

2008 р. – член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки.

2009 р. – докторантура, кафедра фізики ХНУРЕ.

2010 р. – доктор фізико-математичних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.03 – радіофізика. Тема дисертації – «Сучасні методи аналізу та обробки надширокосмугових процесів».

2010 р. – професор кафедри фізики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напрямів підготовки: СІ, ВПС, ІБ.

Наукова робота

Наукові інтереси: надширокосмугові (НШС), нелінійні та фрактальні сигнали та процеси, нетрадиційні методи аналізу та обробки сигналів і процесів, нелінійна та фрактальна радіофізика.

Наукові та технічні досягнення:

 1. Проведено моделювання дисперсійних спотворень НШС сигналів, що виникають під час їх поширення в диспергуючих середовищах, зокрема, у навколоземному та космічному просторах, а також у міжпланетному середовищі.
  Основне рівняння дистанційного радіозондування (основне рівняння радіолокації) узагальнено на випадок використання НШС сигналів. Враховано можливість виникнення ефекту «електромагнітного  наряду». З урахуванням можливості виникнення дисперсійних спотворень обчислено параметри радіотехнічних систем дистанційного радіозондування навколоземного та космічного просторів з використанням НШС сигналів.
 2. Розвинуто ідею застосування нових нетрадиційних методів аналізу (вейвлет-аналіз, перетворення Вігнера та Чої–Вільямса) для часо-частотної обробки НШС сигналів і процесів. Створено нові види вейвлетів (аналітичні вейвлети Кравченка-Рвачова) і нелінійних інтегральних перетворень класу Коена (перетворення Вігнера-Кравченка та Чої-Вільямса-Рвачова), що ґрунтуються на теорії атомарних функцій.
 3. Запропоновано нові класи НШС сигналів і процесів (фрактальні, нелінійні, зі змінною середньою частотою, випадкові та псевдовипадкові), вивчено їх властивості і можливості.
 4. Найактивніша участь у створенні нових методів аналізу сигналів і процесів, а саме: адаптивного перетворення Фур’є та системного спектрального аналізу.

Науковий керівник аспіранта заочної форми навчання О. В. Вишнівецького (спеціальність 01.04.03 – радіофізика), який підготував до захисту дисертаційну роботу «Аналіз сигналів на основі перетворень Вігнера та Чої-Вільямса у методах дистанційного радіозондування геокосмосу».


Публікації та патенти

Має понад 100 наукових праць, зокрема 2 монографії, 35 наукових статей у провідних вітчизняних і закордонних журналах, серед них 10 замовлених оглядових статей. Основні публікації:

 1. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Нелинейные явления в радиофизике: Сборник задач. – Харьков: ХГУ, 1998. – 101 с.
 2. Лазоренко О. В., Лазоренко С. В., Черногор Л. Ф. Применение вейвлет-анализа к задаче обнаружения кратковременных знакопеременных и сверхширокополосных процессов // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2004. – Т. 9, № 9–10. – с. 31–62.
 3. О. В. Лазоренко, Л. Ф. Черногор. Фрактальные сверхширокополос-ные сигналы // Радиофизика и радиоастрономия, 2005, Т. 10, № 1, – с. 62 – 84.
 4. Лазоренко О. В., Панасенко С. В., Черногор Л. Ф. Адаптивное преобразование Фурье // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2005. – Т. 10, № 10. – с. 39 – 50.
 5. Кравченко В. Ф., Лазоренко О. В., Пустовойт В. И., Черногор Л. Ф. Преобразование Вигнера в обработке сигналов // ДАН РАН. – 2006. – Т. 410, № 1. – с. 38 – 41.
 6. V. F. Kravchenko, O. V. Lazorenko, V. I. Pustovoit, and L. F. Chernogor. Wigner transformation in digital processing of signals // Doklady Physics, 2006, Vol. 51, No.9, pp. 461 – 464.
 7. Кравченко В. Ф., Лазоренко О. В., Пустовойт В. И., Черногор Л. Ф. Новый класс фрактальных сверхширокополосных сигналов // ДАН РАН. – 2007. Т. 413, № 1. – с. 31 – 35.
 8. V. F. Kravchenko, O.V. Lazorenko, V. I. Pustovoit, and L. F. Chernogor. A New Class of Fractal Ultra-Wideband Signals // Doklady Physics, 2007, Vol. 52, No.3, pp. 129 – 133.
 9. Кравченко В. Ф., Лазоренко О. В., Пустовойт В. И., Черногор Л. Ф. Преобразование Чои-Вильямса и атомарные функции в цифровой обработке сигналов // ДАН РАН. – 2007. Т. 413, № 6. – с. 750 – 753.
 10. V. F. Kravchenko, O. V. Lazorenko, V. I. Pustovoit, and L. F. Chernogor. Choi-Williams Transform and Atomic Functions in Digital Signal Processing // Doklady Physics, 2007, Vol. 52, No.4, pp. 207 – 210.
 11. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Системный спектральный анализ сигналов: теоретические основы и практические применения // Радиофизика и радиоастрономия. – 2007. – Т. 12, № 2. – с. 162 – 181.
 12. Вишнивецкий О. В., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Чои-Вильямс-анализ сигналов // Радиофизика и радиоастрономия. – 2007. – Т. 12, № 4. – с. 410 – 432.
 13. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. 1. Основные понятия, модели и методы описания // Радиофизика и радиоастрономия. – 2008. – Т. 13, № 2. – с. 166 – 194.
 14. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. 2. Методы анализа и применение // Радиофизика и радиоастрономия. – 2008. – Т. 13, № 4. – с. 270–322.
 15. Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналы и процессы. Монография. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2009. – 576 с.
 16. Лазоренко О. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. Фрактальные сверхширокополосные сигналы. – Глава в кн.: Струков А. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. и др. Информационная безопасность: методы шифрования / С предисловием акад. Н. А. Кузнецова / Под ред. Е.М. Сухарева. Кн. 7. М.: Радиотехника, 2011. – с. 151 – 187.