Анатолій Іванович Козар

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Анатолій Іванович Козар

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького в 1964 році. В 1971 році захистив кандидатську дисертацію, будучи учнем видатного радянського вченого проф. Хижняка М.О. (Харківський фізико-технічний інститут). У 2010 році захистив докторську дисертацію.

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напряму підготовки КІ.

Наукова робота

Наукові інтереси: розсіювання електромагнітних хвиль резонансними просторовими решітками магнітодіелектричних сфер.
Наукові та технічні досягнення: захист кандидатської та докторської дисертацій, участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірках наукових праць. На протязі багатьох років був керівником наукового семінару ім. проф. М.О. Хижняка.


Публікації та патенти

Автор близько 60 наукових праць. Основні публікації:

  1. Електромагнетизм. Хвилі, Оптика: Навчальний посібник./Упор. Українець М.І., Ткаченко Т.Б., Козарь А.І., Калінін В.В. та ін. – Харків, 2005, ХНУРЕ. – 164 с.
  2. Квантова та ядерна фізика: Навч. посібник/Упор.: М.І. Українець, Т.Б. Ткаченко, А.І. Козарь та ін.– Харків, 2005, – 124 с.
  3. Козарь А.И. Числовой ряд Фибоначчи и рассеяние электромагнитных волн системой плоских однослойных решеток резонансных магнитодиэлектрических сфер. Радиотехника: Всеукр. межвед. научно-технич. сб.– 2003. – Вып.135. – с.68-74.
  4. Kozar A. Structure Functions of Electromagnetic Field Coupling in a Cavity Filled by Resonance-Size Magnetodielectric Spheres. Telecommunication and Radio Engineering. – 2004. – Vol.61, No.5. – p. 363- 381.
  5. Kozar A. Structural Function Development for Electromagnetic Interactions in the System of Multiple Resonant Magnetodielectric Sphere. Telecommunication and Radio Engineering. – 2005. – Vol.63, No.10. – p. 1-17.