Олена Миколаївна Коваленко

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олена Миколаївна Коваленко

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Освіта

У 1996 р. закінчила фізичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2000 році захистила дисертацію на тему «Спектроскопія комплексних сполук на основі галогенідів міді» і отримала ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Оптика та лазерна фізика».

Навчальна робота

Лекційний курс – фізика, для напрямів підготовки ТК, УІБ.

Наукова робота

Наукові інтереси: фізика тонких плівок, екситонні спектри.


Публікації та патенти

Автор понад 30 наукових робіт. Бере активну участь у виданні методичних вказівок до практичних і лабораторних робіт. Основні публікації:

  1. Методичні вказівки до ЛР з фізики. Частина 2. Електрика та магнетизм/ Упор. О.М.Коваленко, О.В. Лазоренко, Р.П. Орел. С.М. Мєшков, С.Ю. Протасеня. – Харків: ХНУРЕ, 2006.– с.96
  2. Методичні вказівки до ПЗ з фізики. Частина 2. Електрика та магнетизм. Для студентів усіх спеціальностей і форм навчання/ Упор.: В.О. Стороженко, О.М., Коваленко, С.Ф. Марченко та ін. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – с.140
  3. Милославский В.К., Юнакова О.Н., Коваленко Е.Н.. Спектры поглощения тонких пленок твердых растворов Rb2(Cd1-xZnx)I4//Физика низких температур. – 2010. – Т.36, № 4.– с. 418-423.
  4. Милославский В.К., Юнакова О.Н., Е.Н. Коваленко. Экситонные спектры поглощения твердых растворов сегнетоэластиков Cs2CdI4 и Rb2CdI4//Оптика и спектроскопия. – 2010.– Т.109, №6, – с.964-969.
  5. Yunakova O.N., Miloslavsky V.K., Kovalenko E.N. /Dispersion of refractive index in thin films CdI 2 and ZnI2//Functional Materials. -2010.- v.17,№3,– р.288-293.