Інна Миколаївна Кібець

Старший викладач кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 057 70 21 345

fizika@kture.kharkov.ua

Освіта

В 1964 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького зі спеціальності теоретична фізика. З грудня 1964 року працює старшим викладачем кафедри фізики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Є найдосвідченішим викладачем на кафедрі. Вже понад 40 років проводить практичні та лабораторні заняття з курсу фізики для студентів більшості напрямів підготовки університету.


Публікації та патенти

Автор багатьох підручників та посібників з курсу фізики, які витримали декілька перевидань та є
справжніми помічниками у навчанні та в роботі, не кажучи вже про видання багатьох методичних
вказівок для денного та заочного відділень. Основні публікації:

  1. Фізика: Навч.-методичний посібник для студентів-заочників/Упоряд. Стороженко В.О., Кібець І.М., Рибалка А.І., Українець М.І. – Харків: ХНУРЕ, 2004. – с.236.
  2. Тевяшев А.Д., Рибалка А.І., Кібець І.М., Стороженко В.О.. Елементарна фізика у прикладах та задачах: Навч.посібник для підготовчих відділень очної та заочної форм навчання. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – с. 628. – Рос.мовою. ISBN 5-7763-2387-8.
  3. Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка: Навч. посібник/В.О. Стороженко, І.М. Кібець, А.І. Рибалка, Т.Б. Ткаченко. – Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – с. 320.
  4. Загальна фізика з прикладами і задачами. Ч.II. Електрика та магнетизм: Нвіч. посібник/І.М. Кібець, А.І. Рибалка, В.О. Стороженко. – Х.: Компанія СМІТ, 2009. – с. 424.
  5. Методичні вказівки до практичних занять з фізики. Частина 2. Для студентів усіх спеціальностей і форм навчання/Упоряд.: В.О. Стороженко, О.М. Коваленко, І.М. Кібець, С.Ф. Марченко та ін.- Харків: ХНУРЕ, 2011. – с. 140.