Про кафедру

Навчання

Кафедра викладає базовий курс фізики практично на всіх бакалаврських напрямах, за якими ведеться підготовка у ХНУРЕ.

На кафедрі створено 5 спеціалізованих навчальних лабораторій (механіки та молекулярної фізики, електромагнетизму, атомної фізики та фізики твердого тіла), що охоплюють весь курс фізики, а також комп’ютерний клас.

Поряд з базовим курсом фізики на кафедрі розроблені спецкурси: теплової дефектоскопії (ТД) та гідрогазодинаміки (ГГД), для яких створено усе необхідне навчально-методичне та технічне забезпечення. Також здійснюється дипломування спеціалістів та магістрів при наявності замовлень від профілюючих кафедр.

Наука та міжнародне співробітництво

Наукові напрями кафедри:

  1. «Термографія та тепловий неруйнівний контроль» (керівник – д.т.н., проф. Стороженко В.О.);
  2. «Резонансні кристали з малих магніто-діелектричних сфер у звонішньому електродинамічному середовищі» (керівник – д.ф-м.н., проф. Козар А.І.);
  3. «Сучасний аналіз та обробка надширокополосних процесів» (керівник – д.ф-м.н., проф. Лазоренко О.В.);
  4. «Кавітаційні теплогенератори» (керівник – к.т.н., доц. Нефедов Ю.І.).

На кафедрі фізики вже понад 30 років працює науково-дослідна лабораторія неруйнівного контролю, на базі якої у 2000 році відкрито науково-технічний центр «Термоконтроль». Наукові розробки НТЦ «Термоконтроль» дістали міжнародне визнання, що відображено у 8 закордонних публікаціях і увійшли до банку даних з теплового неруйнівного контролю та термографії. Останні роки міжнародне співробітництво ведеться з підприємствами Росії. Зокрема зараз встановлені договірні відносини з Томським політехнічним університетом, які передбачають проведення спільних наукових досліджень, обмін стажистами тощо.

Аспірантура та докторантура:

  • 05.11.13 – прилади та методи контролю та визначення складу речовин (науковий керівник Стороженко В.О., доктор технічних наук, професор);
  • 01.04.03 – радіофізика (науковий керівник Лазоренко О.В., доктор фізико-математичних-наук, професор).

зберегти цю сторінку в PDF