Кафедра фізики

Кафедра фізики заснована на початку існування університету.

Основні функції

Кафедра викладає базовий курс фізики практично на всіх бакалаврських напрямках, за якими ведеться підготовка в ХНУРЕ.

В аспірантурі та докторантурі є такі спеціальності:

  • 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовини (науковий керівник В.О. Стороженко, доктор технічних наук, професор);
  • 01.04.03 – радіофізика (науковий керівник О.В. Лазоренко, доктор фізико-математичних наук, професор).

Наукові напрямки кафедри:

  • термографія та тепловий неруйнівний контроль;
  • резонансні кристали з малих магніто-діелектричних сфер у зовнішній електродинамічної середовищі;
  • кавітаційні теплогенератори.