Юрій Євгенович Хорошайло

Кандидат технічних наук, професор кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Євгенович Хорошайло

+38 (057) 702-14-94

yurii.khoroshailo@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-4239-4357
Researcher ID: W-4512-2017
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди і премії
Нагороджений медаллю «Винахідник СРСР» (1988 р.), дипломом і медаллю II ступеня ВДНГ УРСР (1987 р.), знаком МВС «За відзнаку в службі» I і II ступенів. За досягнуті результати в підготовці кваліфікованих кадрів з радіоелектроніки для підприємств Дзержинського району та Харкова та з нагоди 45-річчя заснування кафедри нагороджений Почесною грамотою Дзержинської районної ради.

Освіта

1975 р. – закінчив Харківський інституту радіоелектроніки за спеціальністю електронні прилади; тема дипломного проекту «Фотоелектронний ІК приймач з НВЧ зміщенням».
Має кваліфікацію інженер електронної техніки.
З 1975 р. – інженер кафедри електронних приладів, молодший науковий співробітник, аспірант, начальник СКБ Харківського інституту радіоелектроніки.
1988 р. – кандидат технічних наук; Вінницький політехнічний інститут, спеціальність
05.11.13 – прилади й методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів; тема дипломної роботи «Резонансна вихрейкова товщинометрія неферромагнітних плівок».
1988 р. – асистент кафедри технології виробництва радіоапаратури ХІРЕ.
1993 р. – старший викладач Харківського інституту міського господарства.
З 1994 р. працював в органах МВС, доцентом кафедри інформатики, заступником начальника з навчальної та методичної роботи інституту психології, менеджменту, інформаційних і соціальних технологій ХНУВС (2005-2009). Полковник міліції.
2009 р. – професор кафедри ПЕЕА ХНУРЕ.

Навчальна робота

Веде лекційні курси: аналіз і синтез сучасних побутових РЕА, основи САПР, основи комп’ютерного дизайну.
Підготував понад 50 дипломників.


Публікації та патенти

Має 180 публікацій, включаючи 6 авторських свідоцтв, 2 з яких упроваджені в промисловість, 2 навчальні посібники.