Олександр Юрійович Панченко

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+380-57-7021-494

ayupanchenko@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 10 серпня 1953 р.

Освіта

У 1975 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – радіоінженер. Має кваліфікацію: радіоінженер.

У Харківському національному університеті радіоелектроніки працює: інженером (1975 – 1976), молодшим науковим співробітником (1976 – 1988); старшим науковим співробітником, (1988 – 1994); асистентом (1994 – 1995) доцентом, (1995 – 1996), докторантом (1996 – 1999), доцентом, (1999 – 2008).

Зараз є професором кафедри ПЕЕА.

Доктор фізико-математичних наук (Харківський національний університет радіоелектроніки, 2007 р., спеціальність – «Радіофізика», тема дисертації – «Розвиток теорії та методів хвильових досліджень матеріалів і середовищ»).

Наукова робота

Наукові інтереси: радіофізика, акустичні методи зондування атмосфери, обробка сигналів, теорія обробки зображень, теорія інформації, схемотехніка, акустика.

Очолює наукову групу з 3 здобувачів ступеня кандидата наук і 5 студентів. У 2010 році два студенти були учасниками міського конкурсу студентських наукових робіт, один став його переможцем.