Олександр Юрійович Панченко

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1975 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – радіоінженер, кваліфікація – радіоінженер.
У Харківському національному університеті радіоелектроніки працює: інженером (1975 – 1976), молодшим науковим співробітником (1976 – 1988), старшим науковим співробітником (1988 – 1994), асистентом (1994 – 1995), доцентом (1995 – 1996), докторантом (1996 – 1999), доцентом (1999-2008).
На даний час – професор кафедри ІВСУ.
Доктор фізико-математичних наук (Харківський національний університет радіоелектроніки, 2007 г., спеціальність – радіофізика, тема дисертації «Розвиток теорії та методів хвильових досліджень матеріалів і середовищ»).

Наукова робота

Наукові інтереси: радіофізика, акустичні методи зондування атмосфери, обробка сигналів, теорія обробки зображень, теорія інформації, схемотехніка, акустика.
Очолює наукову групу з трьох здобувачів ступеня кандидата наук і 5 студентів. У 2010 році два студенти були учасниками міського конкурсу студентських наукових робіт, один став його переможцем.