Микола Миколайович Чернишов

Докторант кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Микола Миколайович Чернишов

+38 (057) 702-14-94
+38 (093) 043-66-35

mykola.chernyshov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-1607-5707
Researcher ID: W-4149-2017
Scopus: 36633269000
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди та премії

За сприяння в підготовці наукової роботи для міських конкурсів наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів нагороджений почесними грамотами Харківської обласної держадміністрації (2010 р).

За активну участь у VII Міжнародній науковій конференції «Фізичні явища в твердих тілах» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) і сприяння в підготовці наукових доповідей та виховання молодих наукових кадрів нагороджений Почесною грамотою Харківського національного університету радіоелектроніки (5.01.2016 р.) .

За видатні заслуги, отримані результати в науково-дослідній та науково- методичній роботі нагороджений Почесною грамотою Харківського національного університету радіоелектроніки (11.01.2017 р.).

Освіта

1989 г. – закінчив Запорізький індустріальний інститут, енерго-механічний факультет.

1989-1997 рр. – інженер-конструктор Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту трансформаторобудування (ПАТ «ВІТ», Запоріжжя).

1997-2000 рр. – аспірант Інституту електродинаміки НАН України (Київ).

2000 г. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.09.03. – Електротехнічні комплекси і системи.

2002-2006 рр. – науковий співробітник Інституту фізики високих енергій і ядерних досліджень Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України.

2006-2008 рр. – старший науковий співробітник Наукового фізико-технологічного центру МОН і НАН України при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

2009-2010 рр. – доцент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв ХНУРЕ.

2010-2016 рр. – старший науковий співробітник кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв ХНУРЕ.

2014 г. – рішенням атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем.

З 1 грудня 2016 року – докторант кафедри ІВСУ ХНУРЕ. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук «Розвиток теорії спінових і фотоелектричних явищ у напівпровідникових гетероструктурах, обумовлених відсутністю центральної симетрії».

Наукова робота

Наукові інтереси: сонячна енергетика, квантова і математична фізика, комп’ютерне моделювання.

На підставі виконання досліджень з наукових тем №241 “SOLAR” і №269 “SOLAR-2″ розробив теорію фотогальванічного ефекту для розрахунку стаціонарного електричного струму під дією електромагнітного поля. При дослідженні фотогальванічного ефекту в кубічних кристалах без центру інверсії отримав рівняння, що зв’язує вектор електричного струму зі скалярними і тензорними силами і рівняння релаксаційних струмів.


Публікації та патенти

Є автором 102 наукових статей і тез доповідей. З них 10 - у міжнародних журналах.