Людмила В’ячеславівна Головкіна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Людмила В’ячеславівна Головкіна

+38 (057) 702-14-94

liudmyla.holovkina@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-7606-7023, 0000-0001-5929-3256
Researcher ID: W-3533-2017
Scopus: 9274703700
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди і премії
Друге місце в конкурсі «Кращий за спеціальністю» в номінації «Розробник навчальної лабораторії» в 2006/2007 н. р., друге місце в конкурсі «Кращий за спеціальністю» в номінації «Викладач – лектор професійно-орієнтованих дисциплін» в 2008/2009 н. р. У 2009 році за видатні досягнення в підвищенні рівня навчання студентів, впровадження новітніх технологій була нагороджена знаком «За заслуги» – вищою нагородою ХНУРЕ.

Освіта

1989 р. – закінчила в Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури», диплом з відзнакою.
1989 р. – інженер СКО ХІРЕ.
1989-1993 рр. – аспірант.
1993 р. – асистент кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів.
1994 р. – кандидат технічних наук (ХТУРЕ).
1997 р. – старший викладач.
2001 р. – доцент кафедри ПЕЕА.

Навчальна робота

Велику вагу в навчальному процесі відіграє розроблена нею система оцінювання знань відповідно до вимог кредитно-модульної системи, застосування слайд-лекцій, комп’ютерного тестування з дисциплін, обліку, обсягу, форми проведення лабораторного практикуму. Є провідним лектором з дисциплін: основи побудови та застосування ПЕА, основи побудови і застосування РЕА, проектування акустичних систем, побутові пристрої електронного зв’язку, техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень, радіотехнічні пристрої, цифрове телебачення. Всі види занять організовує й проводить на високому педагогічному рівні з використанням сучасних методів організації навчально-виховної роботи.

Наукова робота

Керує науково-дослідною роботою студентів. Є керівником навчальної лабораторії «Побутової електронної апаратури». Бере активну участь у
проведенні науково-дослідних робіт кафедри.

Громадська і міжнародна діяльність

Є вченим секретарем вченої ради факультету.


Публікації та патенти

Є автором понад 50 публікацій (з них понад 15 – науково-методичних), електронних навчальних посібників.