Микола Олександрович Лисенков

Кандидат технічних наук, професор кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+380-57-7021-494

lsn@kture.kharkov.ua

Нагороди і премії

Нагороджений медаллю «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», орденом «Знак Почета» за участь в молодіжному русі на будівництвах Західного Сибіру, Крайньої Півночі, Колими і Нечорнозем'я (1970–1978), знаком «Відмінник освіти України», за багаторічну науково–педагогічну працю і на честь 40–річчя  ХІРЕ в день університету нагороджений Почесним знаком «За заслуги» (2006). За високі показники з підготовки кваліфікованих кадрів з радіоелектроніки для підприємств Дзержинського району та Харкова і з нагоди 45–річчя заснування кафедри нагороджений Почесною грамотою Дзержинської районної ради.

Інші відомості

Народився 01.10.1946 р.

Освіта

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю електронні прилади в 1973 р. Має кваліфікацію: інженер електронної техніки.

В Харківському національному університеті радіоелектроніки почав працювати з 1976 року - старшим науковим співробітником. З 1984 р. – викладав на посаді асистента, з 1985 р. – старшого викладача, з 1987 р. – доцента.

Кандидат технічних наук (Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – «Технічна
кібернетика і теорія інформації», 1984 р., тема дисертації – «Розробка і дослідження методів
векторної оптимізації в ієрархічних системах управління»).

Навчальна робота

Читає лекційні курси: обчислювальні та мікропроцесорні засоби в ЕА, мікроконтролери в побутових електронних апаратах. Розробив методичне забезпечення: 2 навчальних посібники, 17 методичних вказівок, комп’ютерний підручник для дистанційного навчання.

Підготував понад 150 дипломників.

Наукова робота

С 1980 року був відповідальним виконавцем під час проведення досліджень в галузі автоматизованого проектування розподільчих систем управління в проектах 80–26, 86–21.

Був ініціатором і керівником робіт зі створення демонстраційно-навчальної програми для дистанційного навчання з дисципліни «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронних апаратах», яка впроваджена в навчальний процес.

Громадська та міжнародна діяльність

Був заступником декана факультету конструювання радіо- та обчислювальної апаратури в 1984–
1986 рр.


Публікації та патенти

Має 52 наукові публікації.