Юрій Євгенович Хорошайло

Кандидат технічних наук, професор кафедри проектування та експлуатації електронних (ПЕЕА) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+380-57-7021-494

peea@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Нагороджений медаллю «Винахідник СРСР» (1988 р.), дипломом і медаллю II ступеня ВДНГ УРСР (1987 р.), знаком МВС «За відзнаку в службі» I та II ступенів. За високі показники з підготовки кваліфікованих кадрів з радіоелектроніки для підприємств Дзержинського району та Харкова і з нагоди 45–річчя заснування кафедри нагороджений Почесною грамотою Дзержинської районної ради.

Інші відомості

Народився 16 липня 1953 р.

Освіта

Має кваліфікацію «Інженер електронної техніки», після закінчення Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю «Електронні прилади». Тема дипломного проекту: «Фотоелектронний ІК приймач з НВЧ зміщенням».

Працював у Харківському національному університеті радіоелектроніки: інженером на кафедрі електронних приладів (1975 – 1977), молодшим науковим співробітником (1977 – 1980), аспірантом (1980 – 1983), начальником СКБ (1983 – 1988, асистентом кафедри технології виробництва радіоапаратури (1988 – 1993).

З 1993 по 1994 рр. старшим викладачем Харківського інституту міського господарства.

З 1994 року працював в органах МВС, доцентом кафедри інформатики, заступником начальника з навчальної та методичної роботи інституту психології, менеджменту, інформаційних і соціальних технологій ХНУВС (2005 – 2009). Полковник міліції.

З 2009 р. – професор кафедри ПЕЕА ХНУРЕ.

Кандидат технічних наук, Вінницький політехнічний інститут, спеціальність 05.11.13 «Прилади та методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів», 1988р. Тема: «Резонансна віхрейкова товщинометрія неферомагнітних плівок».

Навчальна робота

Веде лекційні курси: аналіз і синтез сучасних побутових РЕА, основи САПР, основи комп’ютерного дизайну.

Підготував понад 50 дипломників.


Публікації та патенти

Має 180 публікацій, включаючи 6 авторських свідоцтв, 2 з яких впроваджено у промисловість, 2 навчальні посібники.