Людмила В’ячеславівна Головкіна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+380-57-7021-494

glv@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Друге місце в конкурсі «Кращий за фахом» в номінації «Розробник навчальної лабораторії» в 2006/2007, друге місце в конкурсі «Кращий за фахом» в номінації «Викладач-лектор професійно-орієнтованих дисциплін» в 2008/2009. У 2009 році за видатні досягнення в підвищенні рівня навчання студентів, впровадження новітніх технологій нагороджена знаком «За заслуги» – вищою нагородою ХНУРЕ.

Освіта

Закінчила в 1989 р. Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури», диплом з відзнакою.

Працювала інженером в СКО ХІРЕ, 1989-1993 рр. – аспірантка з відривом від виробництва, працювала асистентом у Харківському технічному університеті радіоелектроніки – з 22.11.93 по 31.08.97, з 01.09.97 по 25.04.01 – старшим викладачем. З 26.04.01– доцент кафедри ПЕЕА.

Кандидат технічних наук з 1994 р. Кандидатську дисертацію захистила 24 лютого 1994 р. в Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів. 

Навчальна робота

Особливе значення у навчальному процесі відіграє розроблена нею система оцінювання знань відповідно до вимог кредитно-модульної системи, розробка і застосування слайд-лекцій, комп’ютерного тестування з дисциплін, обліку, обсягу, форми проведення лабораторного
практикуму.

Є провідним лектором з дисциплін: основи побудови та застосування ПЕА, основи побудови та застосування РЕА, проектування акустичних систем, побутові пристрої електронного зв’язку, техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень, радіотехнічні пристрої, цифрове телебачення. Всі види занять організовує і проводить на високому педагогічному рівні, з використанням сучасних методів організації навчально-виховної роботи.

Наукова робота

Керує науково-дослідною роботою студентів. Очолює навчальну лабораторію «Побутової
електронної апаратури». Доцент Л.В. Головкіна бере активну участь у проведенні науково-
дослідних робіт кафедри.

Громадська та міжнародна діяльність

Є вченим секретарем Вченої ради факультету електронних апаратів.


Публікації та патенти

Є автором понад 50 публікацій (з них більше 15 - науково-методичних), електронних навчальних
посібників.