Спiвробiтники

Олександр Юрійович Панченко

Олександр Юрійович Панченко

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ігор Іванович Ключник

Ігор Іванович Ключник

Кандидата технічних наук, професор кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Микола Миколайович Чернишов

Микола Миколайович Чернишов

Докторант кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник