Спiвробiтники

Микола Миколайович Чернишов

Микола Миколайович Чернишов

Докторант кафедри інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник