Перелік вибіркових дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів

Спеціальність 172 – телекомунікації та радіотехніка
Освітня програма «Радіоелектронні апарати»

Рівень бакалавра:
1. Основи побудови та застосування РЕА.
2. Інформаційні технології та засоби телекомунікацій.
3. Основи програмування контролерів.
4. Програмування ПЛІС та інформаційні технології в вбудованих системах.

зберегти цю сторінку в PDF