Про кафедру

Кафедра ИВСУ розміщується в корпусі «і» в ХНУРЕ на 4-му і 5-му поверхах. Кафедра складається з 6-ти навчальних лабораторій.
В лабораторії 402«і» проводяться заняття з основних дисциплін:
– цифрове телебачення;
– фізико-теоретичні основи проектування;
– введення в спеціальність.

В лабораторії 405«і» проводяться заняття з основних дисциплін:
– обчислювально-мікропроцесорні засоби;
– основи програмування мікроконтролерів;
– мікропроцесори у вбудованих системах.

В аудиторії 407«і» проводяться заняття з основних дисциплін:
– цифрове телебачення;
– основи зв’язку;
– основи проектування і застосування РЕА.

В аудиторії 501«і» проводяться заняття з основних дисциплін:
– основи проектування пристроїв НВЧ;
– основи мікроелектроніки;
– елементна база РЕА.

В аудиторії 503«і» проводяться заняття з основних дисциплін:
– комп’ютерні технології конструкторського проектування;
– програмування ПЛІС.

На сьогоднішній день працівниками кафедри ИВСУ готується до проведення навчального процесу новостворена в 2016 році аудиторія 403«і», в якій також планується проведення конференцій міжнародної асоціації TATU.
У кожної з лабораторій кафедри ИВСУ проводиться науково-дослідна робота зі студентами, за результатами якої на кафедрі ИВСУ проходять регулярні семінари та форуми.

Навчання

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. Підготовка бакалаврів ведеться за напрямом «Радіоелектронні апарати» 6.050902. Підготовка спеціалістів та магістрів здійснюється за спеціальністю «Радіоелектронні апарати та засоби» 7.05090201 (спеціалісти) та 8.05090201 (магістри).

Наука та міжнародне співробітництво

Перехід телевізійного мовлення на цифрові технології поставив вимогу готувати висококваліфікованих кадрів в цій галузі. Співпраця впродовж ряду років нашого університету (в особі ректора ХНУРЕ, проф. Бондаренка М.Ф., а також деканів факультету комп’ютерної інженерії і управління проф. Хаханова В.І, факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій проф. Филипенко О.І., зав. каф. ПЕЕА проф. Ключника І.І. та ін.) з компанією Echostar (США) дала змогу вдосконалити викладання ряду дисциплін, і, найголовніше, створити міжкафедральну лабораторію цифрового телебачення (ауд. 402 і).

У 2010 р. між ХНУРЕ та німецькою компанією Phoenix Contact було підписано договір про співпрацю. За цим договором у 2010 р. завідуючий кафедрою ПЕЕА Ключник І.І. та аспірант кафедри ПЕЕА Галкін П.В. пройшли професійну підготовку на семінарі EduNet в Бад-Пірмонті та отримали сертифікати за системою PC WORX і мережевими інформаційними технологіями (Ethernet, Profinet, Wireless LAN, Bluetooth).

17 грудня 2010 року на кафедрі ПЕЕА відкрито лабораторію EduNet фірми Phoenix Contact (одна з двох в Україні). Обладнання лабораторії складається з 6 стендів ILC 130 Starterkit, які призначені для навчання студентів програмуванню промислових контролерів шляхом складання блок-схеми системи управління на екрані комп’ютера. Такі засоби автоматизації мають замінити всі сьогоднішні локальні регулятори та системи управління будь-якими об’єктами.В рамках договору між компанією Phoenix Contact (Німеччина) та ХНУРЕ на кафедрі ПЕЕА факультету АКТ працює одна з двох груп, створених в університеті при підтримці DAAD (Німецької служби академічних обмінів) з підготовки до вільного спілкування німецькою мовою. Цей договір дає змогу студентам пройти навчання за кордоном та отримати 2 дипломи.

Участь ХНУРЕ у міжнародній освітній мережі (EduNet), яка була заснована в 2007 році з ініціативи німецької компанії Phoenix Contact для підтримки університетів і їх партнерів, надала можливість університету не тільки отримати сучасне обладнання, а й разом з іншими вузам-партнерами вести спільні наукові проекти. Сучасною технікою оснащені лабораторії побутової електронної апаратури, конструювання РЕА, дизайну РЕА, акустики.

На кафедрі відкрито сертифікований авторизований центр фірми АСКОН (Росія). Зараз основним науковим напрямом кафедри є «Інтелектуальні радіоелектронні засоби». Цей напрям включає методи і засоби створення інтелектуальної апаратури на базі мікроконтролерів, первинні перетворювачі і ЕА на їх основі, програмно-апаратні інтерфейси управління електронними апаратами через інформаційно-комунікаційні мережі, системи озвучування, віртуальні діагностики електронних апаратів.

Дисципліни кафедри

 • Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування;
 • Аналіз та синтез сучасних РЕА;
 • Дизайн РЕА;
 • Експертні системи;
 • Елементна база РЕА;
 • Інтелектуальні РЕА та системи;
 • Комп’ютерне моделювання радіоелектронних пристроїв;
 • Комп’ютерні технології конструкторського проектування;
 • Комп’ютерний дизайн;
 • Конструювання ЕЗ;
 • Конструювання пристроїв НВЧ;
 • Конструювання та технологія РЕА;
 • Матеріалознавство РЕА;
 • Механізми та пристрої РЕА;
 • Мікропроцесори та мікроконтролери в РЕА;
 • Обчислювальні та мікропроцесорні засоби;
 • Оптимізація проектних рішень;
 • Оптимізація проектування радіоелектронних пристроїв;
 • Основи автоматики та управління;
 • Основи конструювання біомедичних апаратів;
 • Основи побудови та застосування РЕА;
 • Основи проектування РЕА;
 • Основи технічної експлуатації РЕА;
 • Основи технології виробництва ЕА;
 • Первинні перетворювачі та ЕА на їх основі;
 • Проектування акустичних систем;
 • Пристрої дистанційного управління;
 • РЕА інтелектуального будинку;
 • Техніка експериментальних досліджень;
 • Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень;
 • Технічні та програмні засоби автоматизованого проектування;
 • Технологія та автоматизація виробництва ПЕА;
 • Фізико-теоретичні основи проектування РЕА;
 • Функціональна елементна база;
 • Цифрове телебачення.

зберегти цю сторінку в PDF