Кафедра інженерії вбудованих систем управління (ІВСУ)

Кафедра створена в 1963 р.

Основні функції

Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо- кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка бакалаврів ведеться за напрямком «Радіоелектронні апарати» (6.050902). Підготовка спеціалістів (7.05090201) та магістрів (8.05090201) здійснюється за спеціальністю «Радіоелектронні апарати та засоби». Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст, магістр – 5 років.

Основний науковий напрям кафедри – інтелектуальні радіоелектронні засоби. Цей напрям включає:

  • методи і засоби створення інтелектуальної апаратури на базі мікроконтролерів,
  • первинні перетворювачі і ЕА на їх основі,
  • програмно-апаратні інтерфейси управління електронними апаратами через інформаційно-комунікаційні мережі,
  • системи озвучування,
  • віртуальні діагностики електронних апаратів,
  • промислові логічні контролери.