Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)

Кафедра створена в 1963 р.

Контакти

корпус «I» кiмн. 400

+38 (057) 702-14-94

d_doed@nure.ua

Ключник Ігор Іванович

Зав. кафедри
Ключник Ігор Іванович

кандидат технічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки України, Росії та Білорусі.

Основні функції

Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо- кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Підготовка бакалаврів ведеться за напрямком «Радіоелектронні апарати» (6.050902). Підготовка спеціалістів (7.05090201) та магістрів (8.05090201) здійснюється за спеціальністю «Радіоелектронні апарати та засоби». Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст, магістр – 5 років.

Основний науковий напрям кафедри – інтелектуальні радіоелектронні засоби. Цей напрям включає:

  • методи і засоби створення інтелектуальної апаратури на базі мікроконтролерів,
  • первинні перетворювачі і ЕА на їх основі,
  • програмно-апаратні інтерфейси управління електронними апаратами через інформаційно-комунікаційні мережі,
  • системи озвучування,
  • віртуальні діагностики електронних апаратів,
  • промислові логічні контролери.