Віталій Артемович Айвазов

Cтарший викладач кафедри охорони праці Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віталій Артемович Айвазов

+38 (057) 702-13-60

vitaliy.ayvazov@nure.ua

Освіта

1967 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю математичні та рахунково-вирішальні прилади і пристрої та отримав кваліфікацію інженер-електрик в обчислювальній техніці.
З 1968 р. – асистент кафедри охорони праці.
З 1994 р. – старший викладач кафедри охорони праці.

Учбова робота

Лекційний курс: безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист.

Наукова робота

Наукові інтереси: дослідження і оцінка ризику в ергатичних системах.


Публікації та патенти

Більше 40 наукових публікацій, з яких 4 входять в міжнародні наукометричні бази даних.