Тетяна Євгенівна Стиценко

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри охорони праці (ОП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1998 р. – закінчила Харківський технічний університет радіоелектроніки зі спеціальності комп’ютерні системи обробки інформації та управління.

2017 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.

Навчальна робота

Читає дисципліни: безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі.


Публікації та патенти

Опубліковано навчальний посібник Збірник задач з дисципліни «Основи охорони праці»,  3 наукові статті та 10 тез доповідей на науково-методичних конференціях регіонального і міжнародного рівня,  видано близько 10 навчально-методичних посібників.