Наталія Львівна Березуцька

Кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці (ОП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1978 р. – закінчила Харківський інститут комунального будівництва.
1995 р. – старший викладач кафедри охорони праці Харківського технічного університету радіоелектроніки.
2008 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Національному університеті «Львівська політехніка».
2010 р. – доцент кафедри охорони праці ХНУРЕ.

Учбова робота

Лекційні курси: безпека життєдіяльності, охорона праці в галузі, цивільний захист.

Наукова робота

Наукові інтереси: екологічна безпека.
Наукові та технічні досягнення: результати та технічні рішення наукових робіт впроваджені на ВАТ «ШАРП» (Харків) у вигляді технології та обладнання для зниження екологічної небезпеки мастильно-охолоджуючих рідин (МОР) для навколишнього середовища та організації захисту МОР від ураження мікроорганізмами.

Нагороди та премії

2010 р. – Диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Харківські ініціативи» в номінації «Кращий інноваційний проект у галузі екології та природокористування».


Публікації та патенти

70 публікацій тез та статей, 1 патент на винахід «Очищення та регенерація мастильно-охолоджувальних рідин».