Про кафедру

Навчання

На кафедрі викладаються дисципліни: безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист, охорона праці в галузі та безпека в надзвичайних ситуаціях.

Наука та міжнародне співробітництво

Науковий напрям кафедри: математичне моделювання ергатичних систем і розробка технічних засобів забезпечення безпеки технологічних і виробничих процесів.

Кафедра проводить науково-дослідну роботу у галузі:

  1. Розробка і оптимізація технічних засобів захисту людини від впливу електромагнітних випромінювань, старший викладач Стиценко Т.Є.
  2. Дослідження сучасних технологій захисту навколишнього середовища, к.т.н., доцент Березуцька Н.Л.
  3. Проблема зниження акустичного шуму та вібрації при виробництві і експлуатації радіоелектронних засобів, старший викладач Мамонтов О.В.

Проводиться науково-дослідна робота студентів за напрямками:

  1. Застосування синергетичного підходу до управління безпекою праці на підприємствах, керівник – к.т.н., доцент Пронюк Г.В.
  2. Дослідження і оцінка техногенного ризику в ергатичних системах, керівник -старший викладач Айвазов В.А.
  3. Застосування новітніх інформаційних технологій до організації управління безпекою праці на підприємствах, керівник – асистент Сердюк Н.М.
  4. Дослідження питань впливу негативних чинників навколишнього природного середовища на здоров’я людини, керівник – старший викладач Хондак І.І.

зберегти цю сторінку в PDF