Кафедра охорони праці (ОП)

Заснована в 1947 році як кафедра техніки безпеки і промислової вентиляції.

Контакти

кiмн. 237, 246, 246а,

247, 249, 451

+38 (057) 70 21 360

d_os@nure.ua

Стиценко Тєтяна Євгеніївна

в.о. зав.кафедри, старший викладач

Основні функції

Викладання нормативних навчальних дисциплін: екологія, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі, цивільний захист. Надання консультацій з розділу в дипломних проектах (роботах) бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Науковий напрямок кафедри: «Математичне моделювання ергатичних систем та розробка забезпечення безпеки технологічних і технічних виробничих процесів».