Кафедра охорони праці (ОП)

Заснована в 1947 році як кафедра техніки безпеки і промислової вентиляції.

Основні функції

Викладання нормативних навчальних дисциплін: екологія, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі, цивільний захист.

Надання консультацій з розділу в дипломних проектах (роботах) бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Науковий напрямок кафедри: «Математичне моделювання ергатичних систем та розробка забезпечення безпеки технологічних і технічних виробничих процесів».