Про факультет

Загальні відомості

Факультет створено у 1971 р., коли радіотехнічний факультет було розділено на два: радіотехнічний та конструювання радіоапаратури. У 1977 р. факультет було перейменовано у факультет конструювання радіо- та обчислювальної апаратури.

У 1999 р. факультет отримав назву «Електронні апарати» та розпочав підготовку за спеціальностями «Побутова електронна апаратура», «Виробництво електронних засобів», «Біотехнічні та медичні апарати і системи», «Технології та засоби телекомунікацій».

З 2007 р. факультет почав готувати фахівців за новими напрямами — «Радіоелектронні апарати» і «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». З 2010 р. майбутні спеціалісти та магістри опановують такі спеціальності: «Радіоелектронні апарати і засоби», «Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв», «Інтелектуальні технології мікро системної радіоелектронної техніки» (напрям «Радіоелектронні апарати), «Автоматизоване управління технологічними процесами» та «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» («Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»). Впровадження підготовки за новими спеціальностями, напрямки наукових досліджень кафедр, створені на кафедрах навчальні лабораторії стали підставою для зміни у 2011 р. назви на факультет автоматики і комп’ютеризованих технологій (АКТ) та передачі підготовки студентів напряму «Системна інженерія» на факультет у 2012р.

На факультеті створено власні студентські конструкторські бюро — «Робототехніка та мехатроніка» (кафедра технології та автоматизації виробництва РЕЗ та ЕОЗ) та «Конструктор» (кафедра проектування і експлуатації електронних апаратів), навчально-виробничі центри «Хартрон-Енерго» та «Аскон».

Зараз факультет налічує 121 викладача та співробітника (56 кандидатів наук та доцентів, 19 докторів наук, професорів) та 550 студенів.

Факультет об’єднує 4 кафедри: технології та автоматизації виробництва РЕЗ та ЕОЗ (завідувач проф., д.т.н. Невлюдов І.Ш.), проектування та експлуатації електронних апаратів (завідувач доц., к.т.н. Ключник І.І.), фізики (завідувач проф., д.т.н. Стороженко В.О.), охорони праці (завідувач проф., д.т.н. Дзюндзюк Б.В.).

Наука та міжднародне співробітництво

До наукових напрямків факультету відносяться:

  • розробка та впровадження прогресивних інформаційних ресурсоощадних та екологічно безпечних технологій;
  • інтелектуальні радіоелектронні засоби;

Останнім часом кафедри факультету плідно співпрацюють із міжнародними навчальними закладами, підприємствами та фірмами, серед яких Робінзон коледж Кембриджського університету (Великобританія), EchoStar (США), Jabil (США), Phoenix Contact (Німеччина), Siemens PLM Software (Німеччина), LG Electronics Wroclaw (Польща), InterMeсh, Мінськ (Республіка Білорусь).

зберегти цю сторінку в PDF