Факультет автоматики і комп’ютеризованих технологій (АКТ)

Головне завдання факультету – підготовка фахівців, які здатні організовувати управління технічними, технологічними й бізнес- об'єктами,  забезпечувати автоматизацію діяльності в різних сферах господарювання й побуту, створювати й обслуговувати автоматизовані системи, технології й виробництва, на основі знання сучасних CAD/CAM систем комп'ютерного моделювання, проектування й керування, створювати, виробляти та експлуатувати радіоелектронні апарати й засоби автоматики різного призначення, включаючи будь-які радіотехнічні пристрої, промислове електронне устаткування, робототехнічні комплекси, медичну апаратуру, побутову техніку, інфокомунікациійні засоби, мікропроцесорну і обчислювальну апаратуру, персональні комп'ютери, банківське, офісне й інше радіоелектронне обладнання.

Деканат

корпус «і», кімн. 303і

+38 (057) 702-13-16

f_act@nure.ua

Олександр Іванович Филипенко
Олександр Іванович Филипенко
Декан, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України.

ORCID iD: 0000-0002-3886-9057
Scopus: 6603262903
Google Scholar

Основні функції

Факультет АКТ здійснює підготовку фахівців і магістрів за двома спеціальностями.

Рівень бакалавра:

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 • Освітня програма «Системна інженерія»
 • Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика
 • Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології видобутку нафти і газу»
 • Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка
 • Освітня програма «Радіоелектронні апарати»
 • Освітня програма «Радіоелектронні апарати вбудованих систем»

Рівень магістра:

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація:

 • «Автоматизоване управління технологічними процесами»
 • «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»
 • «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»
 • «Комп’ютеризовані системи автоматики і управління»

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація:

 • «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»
 • «Радіоелектронні апарати та засоби»
 • «Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв»

Кафедри факультету мають філії на базі наступних організацій та підприємств: 1) НВП «Хартрон-Енерго ЛТД»; 2) ВО «Комунар»; 3) Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (НДТІП); 4) Харківське обласне управління Національного банку України (ХОУ НБУ); 5) ГУ Державного Казначейства України в Харківській області; 6) ПП «Вега-95»; 7) НДІ Транспорту газу; 8) ТОВ «Jabil Circuit Ukraine», Ужгород; 9) ДПЗ ім. Т.Г. Шевченка; 10) ТОВ «КРИПТОМАШ», Харків; 11) НВП «ВЕКТОР», Харків; 12) Харківське КБ з машинобудування ім. О. Морозова; 13) ТОВ «ТехноАРТ», Харків; 14) НТСКБ «Полісвіт», філія ДНВП «Об’єднання Комунар»; 15) ПП «Альстар»; 16) УККБ “Протон”; 17) НВО «ВЕРТИКАЛЬ»; 18) Інститут сцинтіляційних матеріалів, Харків.