Факультет автома­тики і комп’юте­ризованих технологій

Головне завдання факультету – підготовка фахівців, які здатні організовувати управління технічними, технологічними й бізнес- об'єктами,  забезпечувати автоматизацію діяльності в різних сферах господарювання й побуту, створювати й обслуговувати автоматизовані системи, технології й виробництва, на основі знання сучасних CAD/CAM систем комп'ютерного моделювання, проектування й керування, створювати, виробляти та експлуатувати радіоелектронні апарати й засоби автоматики різного призначення, включаючи будь-які радіотехнічні пристрої, промислове електронне устаткування, робототехнічні комплекси, медичну апаратуру, побутову техніку, інфокомунікациійні засоби, мікропроцесорну і обчислювальну апаратуру, персональні комп'ютери, банківське, офісне й інше радіоелектронне обладнання.

Деканат

корпус «і», кімн. 303і

+38 (057) 702-13-16

f_act@nure.ua

Олександр Іванович Филипенко

Декан
Олександр Іванович Филипенко

Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України.

Основні функції

Факультет АКТ здійснює підготовку спеціалістів і магістрів за трьома напрямами підготовки ОКР «бакалавр»:

  • 6.050201 – системна інженерія (спеціальності 7.05020101, 8.05020101 – комп’ютеризовані системи управління та автоматики; 7.05020102, 8.05020102 – комп’ютеризовані та робототехнічні системи);
  • 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальності 7.05020201, 8.05020201 – автоматизоване управління технологічними процесами; 7.05020202, 8.05020202 – комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва);
  • 6.050902 – радіоелектронні апарати (спеціальності 7.05090201, 8.05090201 – радіоелектронні апарати та засоби; 7.05090202, 8.05090202 – автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв; 7.05090203, 8.05090203 – інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки).

Кафедри факультету мають філії на базі наступних організацій та підприємств: 1) НВП «Хартрон-Енерго ЛТД»; 2) ВО «Комунар»; 3) Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (НДТІП); 4) Харківське обласне управління Національного банку України (ХОУ НБУ); 5) ГУ Державного Казначейства України в Харківській області; 6) ПП «Вега-95»; 7) НДІ Транспорту газу; 8) ТОВ «Jabil Circuit Ukraine», Ужгород; 9) ДПЗ ім. Т.Г. Шевченка; 10) ТОВ «КРИПТОМАШ», Харків; 11) НВП «ВЕКТОР», Харків; 12) Харківське КБ з машинобудування ім. О. Морозова; 13) ТОВ «ТехноАРТ», Харків; 14) НТСКБ «Полісвіт», філія ДНВП «Об’єднання Комунар»; 15) ПП «Альстар»; 16) УККБ “Протон”; 17) НВО «ВЕРТИКАЛЬ»; 18) Інститут сцинтіляційних матеріалів, Харків.