Колективний договір

між адміністрацією і комітетом первинної профспілкової організації Харківського національного університету радіоелектроніки на 2015-2018 роки.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договір укладено відповідно до законів України «Про колективні договори і угоди», Кодексу законів про працю України, «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Генеральної та Галузевої угод, статуту ХНУРЕ та інших нормативно-правових документів.

1.2. Сторонами колективного договору є, з одного боку – адміністрація університету в особі ректора Бондаренка Михайла Федоровича, який представляє власника і має повноваження відповідно до Статуту ХНУРЕ, з другого боку комітет первинної профспілкової організації працівників університету в особі голови комітету Ключника Ігора Івановича, який згідно ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», має повноваження представляти інтереси трудового колективу університету.

Завантажити повний текст Колективного договору

Зміни та доповнення до Колективного договору

Зміни та доповнення до Колективного договору

Зміни та доповнення до Колективного договору 

Завантажити Додатки до Колективного договору

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

зберегти цю сторінку в PDF