Редакційно-видавничий відділ (РВВ)

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) Харківського національного університету (ХНУРЕ) створений у 1997 році з метою підвищення ефективності видавничої діяльності університету, забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою та в зв’язку з відкриттям у навчальному закладі поліграфічної спеціальності. До його складу входять два відділи: комп’ютерно-видавничий і виробничий.

Положення про відділ.

  Контакти

  кімн. 113 «Д»

  +38 (057) 702 18 55

  epd@nure.ua

  Володимир Миколайович Андреєв

  Директор

  Володимир Миколайович Андреєв

  Напрямки діяльності

  РВВ у повному обсязі забезпечує університет підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками і рекомендаціями, конспектами лекцій; збірниками наукових праць, матеріалами конференцій, рекламними матеріалами, проспектами тощо; бланковою продукцією; тут готуються до публікації та друкуються автореферати дисертацій на здобуття вчених ступенів, здійснюється випуск університетської газети «Квант».

  РВВ є базою практичної підготовки студентів поліграфічної спеціальності, якій навчають на кафедрі МСТ.

  Види видавничої продукції:

  • навчальні, навчально-методичні та довідкові видання;
  • наукові видання: монографії, наукові журнали, збірники наукових праць, матеріали та тези доповідей конференцій;
  • бланкова, рекламна, буклетна продукція.

  Редакційно-видавничий відділ – це професіоналізм і сучасний рівень видавництва. У 2003 році РВВ був внесений до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво серія ДК № 1409 від 26.06 2003 року, яке видав Державний комітет з телебачення та радіомовлення України).

  РВВ надає такі послуги:

  • переклад;
  • редагування;
  • коректура;
  • набір тексту;
  • верстка;
  • сканування;
  • комп’ютерна обробка ілюстрацій;
  • дизайн;
  • виготовлення оригінал-макетів;
  • виготовлення візитівок;
  • друк;
  • палітурні роботи;
  • виготовлення бланкової продукції.