Поліграфічний центр

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний центр (ННВПЦ) Харківського національного університету (ХНУРЕ) був створений у 1997 році з метою підвищення ефективності видавничої діяльності університету, забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою та в зв’язку з відкриттям у вузі поліграфічної спеціальності. До його складу входять два відділи: комп’ютерно-видавничий і виробничий.

Положення про центр.

  Контакти

  кімн. 113 «Д»

  +38 (057) 702 18 55

  unipz@kture.kharkov.ua

  Володимир Миколайович Андреєв

  Директор

  Володимир Миколайович Андреєв

  Напрямки діяльності

  ННВПЦ у повному обсязі забезпечує університет підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками і рекомендаціями, конспектами лекцій; збірниками наукових праць, матеріалами конференцій, рекламними матеріалами, проспектами тощо; бланковою продукцією; тут готуються до публікації та друкуються автореферати дисертацій на здобуття вчених ступенів, здійснюється випуск університетської газети «Квант».

  ННВПЦ є базою практичної підготовки студентів поліграфічної спеціальності, якій навчають на кафедрі МСТ.

  Види видавничої продукції:

  • навчальні, навчально-методичні та довідкові видання;
  • наукові видання: монографії, наукові журнали, збірники наукових праць, матеріали та тези доповідей конференцій;
  • бланкова, рекламна, буклетна продукція.

  Навчально-науковий видавничо-поліграфічний центр – це професіоналізм і сучасний рівень видавництва. У 2003 році ННВПЦ було внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво серія ДК № 1409 від 26.06 2003 року видане Державним комітетом з телебачення та радіомовлення України).

  ННВПЦ надає такі послуги:

  • переклад;
  • редагування;
  • коректура;
  • набір тексту;
  • верстка;
  • сканування;
  • комп’ютерна обробка ілюстрацій;
  • дизайн;
  • виготовлення оригінал-макетів;
  • виготовлення візитівок;
  • друк;
  • палітурні роботи;
  • виготовлення бланкової продукції.