Центр інформаційних систем і технологій (ЦІСТ)

Для побудови єдиного інформаційного простору ХНУРЕ, з метою інтеграції існуючих інформаційних систем, а також для розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій у вересні 2005 р. наказом ректора створено центр інформаційних систем і технологій ХНУРЕ.

  Контакти

  кімн. 268

  +38 (057) 702-17-36

  cist@nure.ua

  Сайт: cist.nure.ua

  Валентин Александрович Филатов

  Науковий керівник
  Валентин Олександрович Філатов

  доктор технічних наук, професор

  Директор Центру інформаційних систем та технологій


  Олена Борисівна Волощук

  Основні задачі

  • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі сучасних інформаційних технологій розподіленої обробки даних та знань з метою побудови єдиного інформаційного простору ХНУРЕ;
  • Участь в розробці та впровадженні інформаційних підсистем Інформаційно-аналітичної системи «Університет» (ІАС «Університет»);
  • Координація впровадження корпоративних інформаційних систем, що складають єдиний інформаційний простір ХНУРЕ.

  Згідно з концепцією моніторингу якості підготовки фахівців, затвердженою науково-методичною радою, ЦІСТ є центром накопичення і обробки інформаційних ресурсів, які надаються учасниками реалізації концепції. Центр здійснює оперативну обробку інформаційних ресурсів та передає їх до ректорату, науково-методичної ради, вченої ради університету, де на підставі існуючих моделей моніторингу за основними напрямками діяльності університету проводиться їх аналіз. Результати аналізу є основою для прийняття відповідних рішень з метою координації діяльності всіх підрозділів університету, що спрямовано на підвищення ефективності підготовки фахівців сучасного рівня.

  Центр інформаційних систем і технологій щорічно виконує розрахунок рейтингів згідно з вимогами та формулами розрахунку рейтингових індикаторів. Рейтинги кафедр і факультетів оприлюднюються на сайті ЦІСТ. Невід’ємною частиною роботи ЦІСТ є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі сучасних інформаційних технологій, розподіленої обробки даних та знань з метою підготовки кадрів вищої кваліфікації.

  За час існування ЦІСТ його співробітники виконували дослідження у рамках д/б тем «Розробка моделей та засобів інтеграції неоднорідних інформаційних систем та розподілених баз даних», «Дослідження та розробка моделей даних в системах обробки інформації на основі самонавчання та м’яких обчислень», «Дослідження та розробка моделей інтелектуального аналізу в системах реляційних баз даних».

  Центром розроблено та впроваджено у навчальний процес складний програмний комплекс, що включає наступні модулі:

  • «Розрахунок навантаження та штатний розклад»;
  • «Формування розкладу занять»;

  Супроводжуються підсистеми:

  • «Деканат»;
  • «Відділ кадрів».