Нормативно-правова база

- Закон України «Про вищу освіту» >>>
– Закон України «Про освіту» >>>
– Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» >>>
– Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» >>>
– Постанова КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» >>>