Василь Васильович Россіхін

Проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування, доктор юридичних наук, доцент.
Василь Васильович Россіхін

+38 (057) 702-18-09

vasyl.rossikhin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-3423-8896
Google Академія

Нагороди та премії

За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та церкви.

Освіта та трудова діяльність

2001 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.
2002 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою.
2002-2005 рр. – навчався в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
2005 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
2005-2007 рр. – асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
2009 р. – присвоєно вчене звання доцента.
2009-2013 рр. – заступник директора інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
2007-2017 рр. – доцент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
2016 р. – за результатами публічного захисту дисертації присуджено науковий ступень доктора юридичних наук.
З березня 2017 р. – проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень: трансформація та еволюція державного апарату, ґенеза державно-правових інститутів.

Член редакційної ради спеціалізованих фахових видань з юридичних, економічних та політичних наук і державного управління, в тому числі зарубіжних: «Економіка і право Казахстану», «Світ Закону», мультидисциплінарного наукового журналу “International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Об’єднані Арабські Емірати).

Член спеціалізованої вченої ради:
– Д 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»;
– Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ з правом прийняття до розгляду та захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Академік Європейської академії природничих наук.


Публікації та патенти

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, у т. ч. 3 підручників під грифом Міністерства освіти і науки України.