Василь Васильович Россіхін

Проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування, доктор юридичних наук, доцент.
Василь Васильович Россіхін

Нагороди та премії

За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та церкви.  

Інші відомості

Народився у Харкові 29 квітня 1979 року.

Освіта та трудова діяльність

2001 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист;

2002 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою;

2002-2005 рр. – навчався в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

2005 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук;

2005-2007 рр. – асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

2009 р. – присвоєно вчене звання доцента;

2009-2013 рр. – заступник директора інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

2007-2017 рр. – доцент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2016 р. – за результатами публічного захисту дисертації присуджено науковий ступень доктора юридичних наук;

з березня 2017 р. – проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень: трансформація та еволюція державного апарату, ґенеза державно-правових інститутів.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, у т. ч. 3 підручників під грифом Міністерства освіти і науки України.

Член редакційної ради спеціалізованих фахових видань з юридичних, економічних та політичних наук і державного управління, в тому числі зарубіжних: «Економіка і право Казахстану», «Світ Закону», мультидисциплінарного наукового журналу “International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Об’єднані Арабські Емірати).

Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальностями 12.00.01 «Теорія держави і права; Історія держави і права» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Академік Європейської академії природничих наук.