Валерій Васильович Семенець

Ректор, доктор технічних наук, професор
Валерій Васильович Семенець

+38 (057) 702-10-13

rector@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-8969-2143
Researcher ID: D-8879-2018
Scopus: 25929592700
Google Scholar

Освіта

1980 р. – закінчив з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю Конструювання і технологія обчислювальної апаратури.
Працював в інституті молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, навчався в аспірантурі, був старшим викладачем.
1984 р. – кандидат технічних наук.
1992 р. – доктор технічних наук.
1994 р. – проректор з навчальної роботи.
З 2005 р. по 2012 р. – перший проректор ХНУРЕ.
Зарубіжний досвід
1998-1999 рр. – Ювяскюля, Фінляндія. Експерт проекту Європейського Союзу «Tempus-Tasis».
1999 р. – керівник програми стажування студентів на підприємствах Німеччини за лінією DAAD.
2001 р. – Гуанжоу. Керівник делегації зі встановлення партнерських відносин з університетами КНР.
2003 р., 2004 р. – Бетлехем. Координатор проекту Державного департаменту США «А Partnership for Educational and Technical Change».
2004 р. – Баку, Азербайджан. Координатор проекту Державного департаменту США «А Partnership for Educational and Technical Change».

Навчальна робота

Викладає курси: «Автоматизація  проектування цифрових пристроїв», «Проектування ПЛІС у біомедичній апаратурі», «Організація діяльності підрозділів та установ у сфері технічного регулювання»,  «Проектування засобів вимірювань»,  «Проектування засобів вимірювань та інформаційно-вимірювальних систем», «Автоматизація експериментальних досліджень», «Методологія створення комплексів підвищеної якості».

Наукова діяльність

У 1997 році  на кафедрі біомедичних електронних пристроїв і систем професор В.В. Семенець створив науково-дослідну групу з розробки біомедичної апаратури й багатофункціональних мікропроцесорних систем. Двадцять років тому він заснував наукову школу мікропроцесорних медичних систем, яка сьогодні у складі професора О.Г. Авруніна, доцентів Т.В. Носової, Л.О. Авер’янової, Т.В. Жемчужкіної, старшого викладача О.І. Скляр розробляє багатофункціональні мікропроцесорні системи в медицині. В рамках цього напрямку під керівництвом В.В. Семенця захищено 3 докторські (А.М. Сінотін, І.В. Прасол, О.Г. Аврунін), 8 кандидатських дисертацій. 
У 2004-2005 роках під його керівництвом створено комплекс багатофункціональних лабораторних стендів, що включає в себе мікроконтролери, сигнальні процесори, програмовані інтегральні схеми, на основі яких здійснюється розробка різних автономних систем управління. Комплекс використовується не лише в ХНУРЕ, а й у багатьох вишах України.
У 2007-2012 роках під керівництвом В. В. Семенця створено апаратно-програмний комплекс високоточних нейрохірургічних втручань і функціональної діагностики зовнішнього дихання. Комплекс використовується в нейрохірургічному і оториноларингологічному відділеннях Харківської обласної клінічної лікарні.
У 2010-2012 роках вперше не тільки в Україні, але й в світі під керівництвом В.В. Семенця розроблена та створена унікальна установка для дистанційного проведення лабораторних робіт з технічних дисциплін. Використовується сьогодні  в процесі дистанційної форми навчання. 

Громадська і міжнародна діяльність

З 2009 р. по 2014 р. входив до Координаційної ради Міністерства освіти і науки України з навчання студентів-інвалідів. Сімнадцять років був заступником голови Вченої ради Харківського національного університету радіоелектроніки. Протягом дев’яти років очолював, а нині є членом двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.
У червні 2017 року – керівник делегації до Китайської Народної Республіки на переговорах з Харбінським інженерним університетом та Державним університетом Циндао з науково-технічного співробітництва, обміну студентами, аспірантами.
Вересень 2017 року – робочий візит до Лодзинського технічного університету (Республіка Польща). Досягнуто домовленостей щодо співпраці між університетами в рамках обміну науково-педагогічними працівниками, реалізації програми подвійних дипломів.
У січні 2018 року очолював делегацію до Франції, м. Лімож для підписання договору з Ліможським університетом стосовно практики бакалаврів та магістрів, співробітництва у освітній та науковій сферах.

Державні премії

2008 р. – Державна премія України в галузі науки і техніки за роботу «Система управління фінансами в галузі освіти и науки».
2011 р. – проект «Разработка современной программно-аппаратной микропроцессорной техники и ее внедрение в информационно- телекоммуникационную технологию дистанционного образования», представлений на здобуття Державної премії України в галузі освіти, посів друге місце.
2015 р. – у співавторстві отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за цикл підручників для вищих навчальних закладів.
2015 р. – проект «Розробка та впровадження розподіленого освітнього середовища на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для фахівців з технічних напрямів підготовки» представлений на здобуття Державної премії України в галузі освіти.
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».


Публікації та патенти

Опублікував понад 300 робіт. Серед них: 2 підручники, 49 навчальних посібників, 3 монографії, 173 статті тез доповідей, 65 патентів, Свідоцтв про винаходи, 13 методичних вказівок.