Вчена рада

1. Семенець В.В. – в.о. ректора
2. Ключник І.І. – перший проректор
3. Рубан І.В. – проректор з науково-методичної роботи
4. Краснокутський Є.О. – проректор з адміністративно-господарської роботи
5. Хаханов В.І. – декан факультету комп’ютерної інженерії та управління
6. Дорошенко В.О. – декан факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту
7. Филипенко О.І. – декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій
8. Єрохін А.Л. – декан факультету комп’ютерних наук
9. Снігуров А.В. – декан факультету інфокомунікацій
10. Васянович А.В. – декан факультету електронної та біомедичної інженерії
11. Сакало С.М. – декан факультету інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації
12. Цапко Т.П. – декан факультету навчання іноземних громадян
13. Селевко С.М. – заступник голови профкому співробітників
14. Магдаліна І.В. – учений секретар
15. Грищенко Т.Б. – директор наукової бібліотеки
16. Ткаченко О.А. – головний бухгалтер
17. Комаров О.В. – голова студентського сенату
18. Фролов А.В. – голова профспілкового комітету студентів
19. Дудар З.В. – завідувач кафедри програмної інженерії
20. Ткаченко В.П. – завідувач кафедри медіасистем і технологій
21. Філатов В.О. – завідувач кафедри штучного інтелекту
22. Штанько В.І. – завідувач кафедри філософії
23. Горбачов В.О. – професор кафедри ЕОМ
24. Цопа О.І. – завідувач кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем
25. Антіпов І.Є. – завідувач кафедри Комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації
26. Тевяшев А.Д. – завідувач кафедри прикладної математики
27. Шляхов В.В. – професор кафедри вищої математики
28. Сакало Є.С. – доцент кафедри інформатики
29. Невлюдов І.Ш. – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки
30. Поповський В.В. – завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії 
31. Руженцев І.В. – завідувач кафедри метрології та технічної експертизи
32. Бих А.І. – завідувач кафедри біомедичної інженерії (БМІ)
33. Мачехін Ю.П. – завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії
34. Гордієнко Ю.О. – професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв (МЕЕПП)
35. Манаков В.П. – начальник відділу аспірантури та докторантури
36. Сидоров М.В. – докторант кафедри прикладної математики
37. Заспа С.А. – студент
38. Середа-Левітіна Б.А. – студент
39. Ведмедеря М.А. – студент
40. Санін І.Ю. – студент
41. Могильна Е.О. – студент

зберегти цю сторінку в PDF