Вчена рада

Члены Ученого совета университета

 1. Семенець В.В. – ректор
 2. Ключник І.І. – перший проректор
 3. Рубан І.В. – проректор з науково–методичної роботи
 4. Россіхін В.В. – проректор з інноваційно–корпоративної роботи та адміністрування
 5. Сліпченко М.І. – проректор з наукової роботи
 6. Краснокутський Є.О. – проректор з адміністративно–господарської роботи
 7. Ляшенко О.С. – декан факультету комп’ютерної інженерії та управління
 8. Дорошенко В.О.– декан факультету інформаційно–аналітичних технологій та менеджменту
 9. Филипенко О.І. –декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій
 10. Єрохін А.Л. – декан факультету комп’ютерних наук
 11. Снігуров А.В. – декан факультету інфокомунікацій
 12. Васянович А.В. – декан факультету електронної та біомедичноїінженерії
 13. Сакало С.М. – декан факультету інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації
 14. Величко О.М. – в.о. декана факультету навчання іноземних громадян
 15. Фролов А.В. – голова профкому співробітників
 16. Магдаліна І.В. – учений секретар
 17. Грищенко Т.Б. – директор наукової бібліотеки
 18. Лопіна Г.І. – головний бухгалтер
 19. Гой Д.К. – голова студентського сенату
 20. Лук’яненко В.Л. – в.о. голови профспілкового комітету студентів
 21. Дудар З.В. – завідувач кафедри програмної інженерії
 22. Ткаченко В.П. – завідувач кафедри медіасистем і технологій
 23. Філатов В.О. – завідувач кафедри штучного інтелекту
 24. Штанько В.І. – завідувач кафедри філософії
 25. Горбачов В.О. – професор кафедри ЕОМ
 26. Цопа О.І. – завідувач кафедри радіотехнологій інформаційно–комунікаційних систем
 27. Антіпов І.Є. – завідувач кафедри Комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації
 28. Тевяшев А.Д. – завідувач кафедри прикладної математики
 29. Шляхов В.В. – професор кафедри вищої математики
 30. Сакало Є.С. – доцент кафедри інформатики
 31. Невлюдов І.Ш. – завідувач кафедри комп’ютерно–інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки
 32. Поповський В.В. – завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії 
 33. Руженцев І.В. – завідувач кафедри метрології та технічної експертизи
 34. Бих А.І. – завідувач кафедри біомедичної інженерії
 35. Мачехін Ю.П. – завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії
 36. Гордієнко Ю.О. – професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв
 37. Міхаль О.П. – завідувач кафедри ЕОМ
 38. Коваленко О.М. – завідувач кафедри фізики
 39. Демченко В.А. – доцент кафедри мовної підготовки
 40. Манаков В.П. – начальник відділу аспірантури та докторантури
 41. Зарицький В.І. – начальник науково–дослідної частини
 42. Сидоров М.В. – докторант кафедри прикладної математики
 43. Удовика Д.В. – студент
 44. Онишко В.О.– студент
 45. Сметан Д.П. – студент
 46. Пашкульська М.П. – студент
 47. Кураксін М.І. – студент

зберегти цю сторінку в PDF