Вчена рада

 1. Семенець В.В. – в.о. ректора
 2. Ключник І.І. – перший проректор
 3. Рубан І.В. – проректор з науково-методичної роботи
 4. Краснокутський Є.О. – проректор з адміністративно-господарської роботи
 5. Ляшенко О.С. – в.о. декана факультету комп’ютерної інженерії та управління
 6. Дорошенко В.О. – декан факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту
 7. Филипенко О.І. –декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій
 8. Єрохін А.Л. – декан факультету комп’ютерних наук
 9. Снігуров А.В. – декан факультету інфокомунікацій
 10. Васянович А.В. – декан факультету електронної та біомедичної інженерії
 11. Сакало С.М. – декан факультету інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації
 12. Цапко Т.П. – декан факультету навчання іноземних громадян
 13. Селевко С.М. – заступник голови профкому співробітників
 14. Магдаліна І.В. – учений секретар
 15. Грищенко Т.Б. – директор наукової бібліотеки
 16. Лопіна Г.І.– головний бухгалтер
 17. Фролов А.В.– голова профспілкового комітету студентів
 18. Комаров О.В. – голова студентського сенату
 19. Дудар З.В. – завідувач кафедри програмної інженерії
 20. Ткаченко В.П. – завідувач кафедри медіасистем і технологій
 21. Філатов В.О. – завідувач кафедри штучного інтелекту
 22. Штанько В.І. – завідувач кафедри філософії
 23. Горбачов В.О. – професор кафедри електронних обчислювальних машин
 24. Цопа О.І. – завідувач кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем
 25. Антіпов І.Є. – завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації
 26. Тевяшев А.Д. – завідувач кафедри прикладної математики
 27. Шляхов В.В. – професор кафедри вищої математики
 28. Сакало Є.С. – доцент кафедри інформатики
 29. Невлюдов І.Ш. – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки
 30. Поповський В.В. – завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії
 31.  Руженцев І.В. – завідувач кафедри метрології та технічної експертизи
 32. Бих А.І. – завідувач кафедри біомедичної інженерії
 33. Мачехін Ю.П. – завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії
 34. Міхаль О.П. – завідувач кафедри електронних обчислювальних машин
 35. Коваленко О.М. – доцент кафедри фізики
 36. Демченко В.А. – доцент кафедри мовної підготовки
 37. Зарицький В.І. – провідний науковий співробітник НДЦ ІІРСТ
 38. Гордієнко Ю.О. – професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв
 39. Манаков В.П. – начальник відділу аспірантури та докторантури
 40. Сидоров М.В. – докторант кафедри прикладної математики
 41. Заспа С.А. – студент
 42. Середа-Левітіна Б.А.– студент
 43. Ведмедеря М.А. – студент
 44. Санін І.Ю. – студент
 45. Могильна Е.О. – студент

Положення про Вчену раду
Регламент роботи Вченої ради

зберегти цю сторінку в PDF