Вчена рада

Склад Вченої ради університету

 1. Семенець В.В. – ректор
 2. Рубан І.В. – проректор з науково–методичної роботи
 3. Россіхін В.В. – проректор з інноваційно–корпоративної роботи та адміністрування
 4. Сліпченко М.І. – проректор з наукової роботи
 5. Омаров М.А. – проректор з міжнародного співробітництва
 6. Краснокутський Є.О. – проректор з адміністративно–господарської роботи
 7. Ляшенко О.С. – декан факультету комп’ютерної інженерії та управління
 8. Дорошенко В.О.– декан факультету інформаційно–аналітичних технологій та менеджменту
 9. Филипенко О.І. – декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій
 10. Єрохін А.Л. – декан факультету комп’ютерних наук
 11. Снігуров А.В. – декан факультету інфокомунікацій
 12. Васянович А.В. – декан факультету електронної та біомедичної інженерії
 13. Сакало С.М. – декан факультету інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації
 14. Величко О.М. – декан факультету навчання іноземних громадян
 15. Фролов А.В. – голова профкому співробітників
 16. Магдаліна І.В. – учений секретар
 17. Грищенко Т.Б. – директор наукової бібліотеки
 18. Лопіна Г.І. – головний бухгалтер
 19. Гой Д.К. – голова студентського сенату
 20. Лук’яненко В.Л. – заступник голови профспілкового комітету студентів
 21. Данилов А.Д. – голова ради молодих учених
 22. Дудар З.В. – завідувач кафедри програмної інженерії
 23. Ткаченко В.П. – завідувач кафедри медіасистем і технологій
 24. Філатов В.О. – завідувач кафедри штучного інтелекту
 25. Штанько В.І. – завідувач кафедри філософії
 26. Цопа О.І. – завідувач кафедри радіотехнологій інформаційно–комунікаційних систем
 27. Антіпов І.Є. – завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації
 28. Тевяшев А.Д. – завідувач кафедри прикладної математики
 29. Невлюдов І.Ш. – завідувач кафедри комп’ютерно–інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки
 30. Поповський В.В. – завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії
 31. Руженцев І.В. – завідувач кафедри метрології та технічної експертизи
 32. Мачехін Ю.П. – завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії
 33. Міхаль О.П. – завідувач кафедри електронних обчислювальних машин
 34. Коваленко О.М. – завідувач кафедри фізики
 35. Бих А.І. – професор кафедри біомедичної інженерії
 36. Гордієнко Ю.О. – професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв
 37. Горбачов В.О. – професор кафедри електронних обчислювальних машин
 38. Шляхов В.В. – професор кафедри вищої математики
 39. Кобилін О.А. – доцент кафедри інформатики
 40. Демченко В.А. – доцент кафедри мовної підготовки
 41. Сидоров М.В. – докторант кафедри прикладної математики
 42. Манаков В.П. – завідуючий відділом аспірантури та докторантури
 43. Зарицький В.І. – начальник науково–дослідної частини
 44. Удовика Д.В. – студент
 45. Онишко В.О.– студент
 46. Сметан Д.П. – студент
 47. Пашкульська М.П. – студент
 48. Кураксін М.І. – студент

зберегти цю сторінку в PDF